Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2018

Det dåliga skördeåret medför en tilläggsfaktura för inköpt foder till gårdar med animalisk produktion

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket steg med 4,7 procent under tredje kvartalet år 2018. Produktionsmedlen och tjänsterna kostade 5,6 procent mer och investeringarna inom jordbruket 2,5 procent mer än året innan. Mest ökade priset på energi, i genomsnitt med 15 procent. Motorbränslen kostade nästan en fjärdedel mer. Priserna på gödningsmedel steg med sju procent och foderpriserna med sex procent. De gårdar med animalisk produktion som är beroende av inköpt foder är tvungna att förbereda sig på en tilläggsfaktura på grund av det dåliga skördeåret. Fodersäd kostar nu drygt en fjärdedel mer och foderblandningar fem procent mer än för ett år sedan. I det stigande indexet sjönk bara priserna på växtskyddsmedel något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och investeringar har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2018

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket and konsumentprisindex 2015=100, 1/2010–9/2018

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, 3:e kvartalet 2018

Index (2015=100) Indextal III/2018 Kvartalsförändring, %
Årsförändring, %
Totalindex 102,6 0,8 4,7
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 102,1 1,0 5,6
Varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 103,7 0,3 2,5

Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket stiger med något under 4 procent i år

Inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket uppskattas stiga i år med fyra procent jämfört med år 2017. Priserna på de varor och tjänster som används inom produktionen stiger med 4,7 procent, medan priserna på de varor och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar stiger med 2,2 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Index för inköpspriser på produktionmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2018

Index (2015=100) Indextal 2018, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2017-2018, %
Totalindex 102,8 3,9
Varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning 102,5 4,7
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelutVaror och tjänster som ingår i jordbrukets investeringar 103,5 2,2

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2015, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året. Det slutliga indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket för år 2018 publiceras i februari 2019.

Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket förnyades på våren 2018

Basåret för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är i fortsättningen år 2015. I samband med förnyelsen uppdaterades viktstrukturen för statistiken att motsvara värdet av inköpen av produktionsmedel och tjänster inom jordbruket år 2015. Dessutom förnyades varukorgen. Indextalen med det nya basåret finns tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Uppgifter med basåren 2000=100, 2005=100 och 2010=100 kommer även i fortsättningen att beräknas och publiceras med den nya viktstrukturen.


Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (253,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2018/03/ttohi_2018_03_2018-11-15_tie_001_sv.html