Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, IV/2018

Index Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 105,6 3,4 6,8
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 102,4 5,4 9,7
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 117,9 3,2 12,1
203000 GÖDNINS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 92,9 7,9 3,7
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 98,1 -0,4 -3,0
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 101,5 -0,5 -0,4
206000 DJURFODER 110,7 6,7 14,2
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 102,0 0,7 1,7
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 105,8 0,6 4,7
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 103,4 -0,4 1,4
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2) 104,3 0,6 2,4
211000 MATERIAL 105,1 0,6 2,6
211100 MASKINER OCH REDSKAP 104,6 1,1 2,1
211200 TRANSPORTMATERIEL 105,6 0,2 3,1
212000 BYGGNADER 103,1 0,5 2,2
212100 EKONOMIBYGGNADER 103,1 0,5 2,2
219000 ANDRA 103,9 1,1 1,8
220000 INDEX FÖR INKÖPSPRISER PÅ PRODUKTIONSMEDEL INOM JORDBRUKET (INPUT TOTALT, INPUT 1 + INPUT 2) 105,2 2,6 5,5

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 4:e kvartalet 2018, Tabellbilaga 1. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, IV/2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2018/04/ttohi_2018_04_2019-02-15_tau_001_sv.html