Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2019

Index Indextal 2019, prognos Förändringsprognos på årsnivå 2018–2019, %
200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1) 104,4 2,1
201000 UTSÄDE OCH SÄTTPLANTOR 103,5 5,5
202000 ENERGI, SMÖRJMEDEL 116,2 2,8
203000 GÖDNINGS- OCH JORDFÖRBÄTTRINGSMEDEL 91,8 2,6
204000 VÄXTSKYDDSMEDEL OCH BEKÄMPNINGSMEDEL 96,1 -1,5
205000 VETERINÄRKONSULTATIONER 102,9 1,0
206000 DJURFODER 106,5 2,7
207000 UNDERHÅLL AV UTRUSTNING 102,4 0,9
208000 UNDERHÅLL AV BYGGNADER 106,6 2,6
209000 ANDRA VAROR OCH TJÄNSTER 104,4 1,1
210000 VAROR OCH TJÄNSTER, SOM INGÅR I JORDBRUKETS INVESTERINGAR (INPUT 2 ) 105,9 2,3
211000 MATERIAL 107,5 3,0
211100 MASKINER OCH REDSKAP 105,6 2,0
211200 TRANSPORTMATERIEL 109,1 3,8
212000 BYGGNADER 103,4 1,2
219000 ANDRA 105,6 2,8
220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) 104,8 2,2

Källa: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 15.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 2. Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2015=100, indexprognos 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/2019/03/ttohi_2019_03_2019-11-15_tau_002_sv.html