Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2022, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 15.2.2021

Lannoitteet maksoivat kymmeneksen ja energia 15 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 2,2 prosenttia vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 3,6 prosenttia vähemmän ja investoinnit 1,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantotarvikkeiden, palvelujen ja investointien hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, q1/2010- q4/2020

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, q1/2010- q4/2020
Rehuja hankittiin eläintiloille reilun prosentin kalliimmalla hinnalla kuin vuosi sitten. Rehuseokset maksoivat vajaan prosentin ja rehuviljat 4,7 prosenttia enemmän. Lannoitteet maksoivat 9,7 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten siitäkin huolimatta, että lannoitteiden raaka-aineiden hinnat olivat Maailmanpankin tilastojen mukaan selvästi vuodentakaista korkeammalla tasolla. Energian hinta laski keskimäärin 15 prosenttia, mikä johtui lähes yksinomaan viidenneksen halvemmista polttoaineiden hinnoista. Sähkön hinta laski vain hieman. Maatalouden investointitarvikkeiden hinnat nousivat 1,7 prosenttia, koneet ja muut laitteet reilun prosentin ja kuljetuskalusto 2,3 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2020

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–12/2020

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, 4. vuosineljännes 2020

Indeksit (2015=100) Pisteluku
IV/2020
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 101,0 0,6 -2,2
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 98,3 0,6 -3,6
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 107,5 0,6 1,1

Tuotantopanosten ostohinnat päätyivät 3,6 prosentin laskuun vuonna 2020

Maatalouden tuotantopanosten ostohinnat laskivat 3,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tuotantotarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat 5,4 prosenttia ja investoinnit nousivat vajaan prosentin. Kun viime vuoden lukuja vertaa 2010-luvun keskimääräiseen hintatasoon, maksoivat tuotantotarvikkeet ja palvelut prosentin vähemmän ja investoinnit lähes 8 prosenttia enemmän.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, 2020

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, 2020

Eläinten rehut maksoivat 7,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019 ja vajaat 2 prosenttia vähemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin. Alkuvuodesta lannoitteiden hinnat ovat normaalisti kalleimmillaan, hinnat laskevat uuden lannoitekauden alkaessa loppukesästä ja kääntyvät nousuun loppuvuotta kohden. Vuonna 2020 hinnat laskivat normaaliin tapaan, mutta loppuvuoden nousu oli totuttua maltillisempaa. Lannoitteiden hinnat olivat 8,2 prosenttia halvemmat kuin vuotta aiemmin ja 2010-luvun hintatasoon nähden lähes 9 prosenttia halvemmat. Sähkö maksoi prosentin vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta reilut 14 prosenttia enemmän kuin 2010-luvulla keskimäärin. Covid-19 pandemia vaikutti erityisesti polttonesteiden hintoihin, jotka halpenivat reilun viidenneksen ja maksoivat noin 18 prosenttia vähemmän kuin keskimäärin viime vuosikymmenellä. Investoinneissa eniten nousi kuljetuskaluston hinnat, 1,4 prosenttia edellisvuodesta. Kuljetuskaluston hankinta oli noin 12 prosenttia kalliimpaa kuin 2010-luvulla keskimäärin.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (274,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2020/04/ttohi_2020_04_2021-02-15_tie_001_fi.html