Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.11.2021

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat kiivaassa nousussa

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousivat reilun kymmenyksen vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Tuotantotarvikkeet ja palvelut maksoivat 13 prosenttia enemmän ja maatalouden investoinnit vajaat kuusi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Erityisen paljon nousi lannoitteiden, energian ja rehujen hinnat. Lannoitteet maksoivat 41 prosenttia, energia 22 prosenttia ja rehut 12 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Myös rakennusten huollon ja korjausten hinnat nousivat rajusti, lähes viidenneksen. Investoinneista rakentamisen kustannukset nousivat eniten, 8 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreimmasta maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksistä. Indeksi kertoo, kuinka paljon maatalouden tuotantotarvikkeiden, palvelujen ja investointien hinnat ovat muuttuneet vuodesta 2015.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–9/2021

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2015=100, 1/2010–9/2021
Sähkön hinta nousi reilut 6 prosenttia ja oli kalliimpaa kuin koskaan 2000-luvulla. Sähkön hinnan nousuun vaikutti lisääntynyt kysyntä ja kuivan kesän myötä huvenneet vesivarastot. Polttonesteet maksoivat viljelijälle reilun kolmanneksen enemmän kuin vuosi sitten. Hinnan nousussa nähtiin koronapandemian jälkeinen paluu normaalimpaan hintatasoon ja hieman sen yli.

Uusi lannoitekausi käynnistyi poikkeuksellisen korkein hinnoin. Lannoitteiden hintojen suuri nousu johtui siitä, että raaka-aineiden hinnat nousivat rajusti samoin typpilannoitteiden valmistuksessa tarvittavan maakaasun hinta. Typpilannoitteet maksoivat 50 prosenttia ja yhdistelmälannoitteet reilut 40 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Rehujen hintoja puolestaan nosti normaalia heikompi sato sekä viljavarastojen hupeneminen. Rehuviljojen hinnat nousivat vajaat 18 prosenttia ja rehuseosten 12 prosenttia. Vielä ei kuitenkaan hätyytellä katovuoden 2018 hintatasoa.

Investointien hinnan nousu on kiihtynyt selvästi vuoden 2021 alusta lähtien. Rakennusinvestoinnit maksoivat 8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Kone- ja laite- sekä kuljetuskalustoinvestoinnit maksoivat noin 4 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Investointien kohdalla ei ole kyse koronakuopasta toipumisesta, koska notkahdusta investointihyödykkeiden hinnoissa ei ollut. Hintojen kiihtyvän nousun taustalla vaikuttanee kuitenkin pandemiasta toipuva kysynnän lisääntyminen, energian, kuljetuskustannusten ja raaka-aineiden hinnan nousu sekä komponenttien saatavuusongelmat.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, 3. vuosineljännes 2021

Indeksit (2015=100) Pisteluku
III/2021
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 111,3 3,7 10,8
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 110,6 4,2 13,2
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 112,8 2,6 5,6

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat nousevat 10,4 prosenttia tänä vuonna

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintojen arvioidaan tänä vuonna nousevan 10,4 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palveluiden hinnat nousevat 12,9 prosenttia ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousevat 4,8 prosenttia. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen laskemaan hintaindeksiennusteeseen.

Maatalouden tuotantantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100, indeksiennuste 2021

Indeksi (2015=100) Pisteluku 2021, ennuste Ennustettu vuosimuutos 2020-2021, %
Kokonaisindeksi 111,5 10,4
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 111,3 12,9
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 111,9 4,8

Maatalouden tuottajahintaindeksi ja maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ovat indikaattoreita, jotka mittaavat maataloustuotteiden ja maatalouden tuotantovälineiden hintakehitystä viljelijöiden näkökulmasta. Maatalouden hintaindeksien perusvuosi on 2015, jota merkitään luvulla 100. Tilastokeskus laskee maatalouden hintaindeksiennusteen EU:n tilastovirastolle Eurostatille kerran vuodessa. Lopullinen maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi vuodelta 2021 julkaistaan helmikuussa 2022.


Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2015=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (280,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. 3. vuosineljännes 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/2021/03/ttohi_2021_03_2021-11-15_tie_001_fi.html