Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin 2005=100 painorakenne

Koodi Nimike 1 000 € Paino %
200000 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) 2094,3 74,7
201000 SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI 92,9 3,3
202000 ENERGIA; VOITELUAINEET 309,0 11,0
202100 Sähkö 101,2 3,6
202200 Polttoaineet lämmitykseen 62,0 2,2
202300 Moottoripolttoaineet 140,0 5,0
202400 Voiteluaineet 5,8 0,2
203000 LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET 244,6 8,7
203100 Sekoittamattomat lannoitteet 33,2 1,2
203110 Typpilannoitteet 33,2 1,2
203120 Kaliumlannoitteet - -
203130 Fosforilannoitteet - -
203200 Yhdistelmälannoitteet 189,6 6,8
203210 NP -lannoitteet - -
203220 PK -lannoitteet - -
203230 NPK -lannoitteet 189,6 6,8
203900 Muut lannoitteet, maanparannusaineet 21,9 0,8
204000 KASVINSUOJELUTUOTTEET JA TORJUNTA-AINEET 69,6 2,5
204100 Kasvitautien torjunta-aineet 20,6 0,7
204200 Tuholaisten torjunta-aineet 4,2 0,2
204300 Rikkakasvien torjunta-aineet 42,1 1,5
204900 Muut kasvinsuojelutuotteet 2,7 0,1
205000 ELÄINLÄÄKINTÄKULUT 28,5 1,0
206000 ELÄINTEN REHUT 490,8 17,5
206100 Sekoittamattomat rehut 29,5 1,1
206110 Viljat ja myllyjen sivutuotteet 29,5 1,1
206120 Öljykakut - -
206130 Eläinperäiset rehut - -
206190 Muut sekoittamattomat rehut - -
206200 Rehuseokset 461,3 16,5
206210 Rehuseokset vasikoille 26,3 0,9
206220 Rehuseokset naudoille pl. vasikat 182,6 6,5
206230 Rehuseokset sioille 95,6 3,4
206240 Rehuseokset siipikarjalle 87,3 3,1
206290 Muut rehuseokset 69,5 2,5
207000 KONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS 171,8 6,1
208000 RAKENNUSTEN HUOLTO JA KORJAUS 81,1 2,9
209000 MUUT TAVARAT JA PALVELUT 605,9 21,6
210000 MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETYT TAVARAT JA PALVELUT (Panos 2) 708,9 25,3
211000 TARVIKKEET 477,9 17,1
211100 Koneet ja muut laitteet 234,6 8,4
211110 Yksiakseliset puutarhatraktorit ja muut kaksipyöräiset laitteet - -
211120 Viljelyyn käytettävät koneet ja laitteet 43,4 1,6
211130 Sadonkorjuuseen käytettävät koneet ja laitteet 96,9 3,5
211140 Maatalouskoneet ja -laitteet 94,3 3,4
211141 Kasvinviljelyssä käytettävät koneet ja laitteet 16,9 0,6
211142 Kotieläintuotannossa käytettävät koneet ja laitteet 42,7 1,5
211149 Muut maatalouden koneet ja laitteet 34,7 1,2
211200 Kuljetuskalusto 243,3 8,7
211210 Traktorit 243,3 8,7
211290 Muut ajoneuvot - -
212000 RAKENNUKSET 190,0 6,8
212100 Maatalousrakennukset (ei asuinrakennukset) 190,0 6,8
212900 Muu rakentaminen poislukien maarakentaminen - -
219000 MUUTA 41,0 1,5
220000 YHTEENSÄ (Panos 1 + Panos 2) 2803,2 100,0

Huom. Pyöristyksistä johtuen alempien tasojen summa ei aina vastaa ylempää tasoa.


Päivitetty 29.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/ttohi_2010-12-29_men_004.html