Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Felaktiga uppgifter i statistiken över inköpspriser på produk-tionsmedel inom jordbruket har korrigerats

De felaktiga uppgifter om januari samt 1:a och 2:a kvartalet 2012 i statistiken över inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, som publicerades 15.3.2012, 15.5.2012 och 15.8.2012, har korrigerats 24.8.2012. Felen berodde på att det prisbegrepp som använts i de prisuppgifter som erhållits om foderblandningar inte motsvarade prisuppgifterna för föregående år. Därför var statistikmaterialet inte jämförbart med tidigare publicerade kvartal.

Till följd av korrigeringen har indextal och förändringsprocenter i statistiken gällande foderblandningar, djurfoder, varor och tjänster för jordbrukets löpande förbrukning och totalindex förändrats.

Förfrågningar: Marianne Nickels 09 1734 3488, mthi@stat.fi


Senast uppdaterad 27.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/ttohi_2012-08-27_uut_001_sv.html