Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksin 2010=100 painorakenne

Koodi Nimike Paino, milj. € Paino, %
200000 MAATALOUDEN TUOTANTOTARVIKKEET JA PALVELUT (Panos 1) 2405,9 70,1
201000 SIEMENET JA TAIMIMATERIAALI 107,1 3,1
202000 ENERGIA; VOITELUAINEET 373,7 10,9
202100 Sähkö 120,5 3,5
202200 Polttoaineet lämmitykseen 68,4 2,0
202300 Moottoripolttoaineet 177,6 5,2
202400 Voiteluaineet 7,2 0,2
203000 LANNOITTEET JA MAANPARANNUSAINEET 310,9 9,1
203100 Sekoittamattomat lannoitteet 64,1 1,9
203110 Typpilannoitteet 64,1 1,9
203120 Kaliumlannoitteet - -
203130 Fosforilannoitteet - -
203200 Yhdistelmälannoitteet 225,7 6,6
203210 NP -lannoitteet - -
203220 PK -lannoitteet - -
203230 NPK -lannoitteet 225,7 6,6
203900 Muut lannoitteet, maanparannusaineet 21,2 0,6
204000 KASVINSUOJELUTUOTTEET JA TORJUNTA-AINEET 76,5 2,2
204100 Kasvitautien torjunta-aineet 17,2 0,5
204200 Tuholaisten torjunta-aineet - -
204300 Rikkakasvien torjunta-aineet 59,3 1,7
204900 Muut kasvinsuojelutuotteet - -
205000 ELÄINLÄÄKINTÄKULUT 27,7 0,8
206000 ELÄINTEN REHUT 502,0 14,6
206100 Sekoittamattomat rehut 46,5 1,4
206110 Viljat ja myllyjen sivutuotteet 46,5 1,4
206120 Öljykakut - -
206130 Eläinperäiset rehut - -
206190 Muut sekoittamattomat rehut - -
206200 Rehuseokset 455,5 13,3
206210 Rehuseokset vasikoille 13,2 0,4
206220 Rehuseokset naudoille pl. vasikat 173,0 5,0
206230 Rehuseokset sioille 123,3 3,6
206240 Rehuseokset siipikarjalle 77,3 2,3
206290 Muut rehuseokset 68,7 2,0
207000 KONEIDEN HUOLTO JA KORJAUS 222,2 6,5
208000 RAKENNUSTEN HUOLTO JA KORJAUS 96,7 2,8
209000 MUUT TAVARAT JA PALVELUT 689,1 20,1
210000 MAATALOUDEN INVESTOINTEIHIN KÄYTETYT TAVARAT JA PALVELUT (Panos 2) 1026,0 29,9
211000 TARVIKKEET 487,0 14,2
211100 Koneet ja muut laitteet 228,0 6,6
211110 Yksiakseliset puutarhatraktorit ja muut kaksipyöräiset laitteet - -
211120 Viljelyyn käytettävät koneet ja laitteet 68,0 2,0
211130 Sadonkorjuuseen käytettävät koneet ja laitteet 70,0 2,0
211140 Maatalouskoneet ja -laitteet 90,0 2,6
211141 Kasvinviljelyssä käytettävät koneet ja laitteet 14,0 0,4
211142 Kotieläintuotannossa käytettävät koneet ja laitteet 43,0 1,3
211149 Muut maatalouden koneet ja laitteet 33,0 1,0
211200 Kuljetuskalusto 259,0 7,5
211210 Traktorit 259,0 7,5
211290 Muut ajoneuvot - -
212000 RAKENNUKSET 505,0 14,7
212100 Maatalousrakennukset (ei asuinrakennukset) 505,0 14,7
212900 Muu rakentaminen poislukien maarakentaminen - -
219000 MUUTA 34,0 1,0
220000 YHTEENSÄ (Panos 1 + Panos 2) 3431,9 100,0

Huom. Pyöristyksistä johtuen alempien tasojen summa ei aina vastaa ylempää tasoa.


Päivitetty 15.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6502. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttohi/ttohi_2013-03-15_men_001.html