Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuottavuuslaskennassa on siirrytty käyttämään uutta toimialaluokitusta (TOL2008)

Tuottavuuslaskennassa on siirrytty käyttämään uutta toimialaluokitusta (TOL2008). Kansantalouden tilinpidossa siirryttiin 14.7.2011 uuteen toimialaluokitukseen ja siirtymän aiheuttamista muutoksista on kerrottu tilaston sivuilla http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2011-07-14_uut_001.html

StatFin -tietokantatauluihin on tehty muutoksia. Taulukoiden sisältö on seuraava:

  1. Arvonlisäykseen perustuva kokonaistuottavuus
  2. Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus
  3. Bruttotuotokseen perustuva kokonaistuottavuus
  4. Bruttotuotokseen perustuva työn tuottavuus
  5. Työn tuottavuus ns. vanhalla tavalla

Taulukoissa 1-4 tuotantofunktio on muodostettu tarkimmalla toimiala x sektori kombinaatiolla. Aggregaattitasot on muodostettu käyttäen taulukosta riippuen tuotos- tai arvonlisäyspainoja. Taulukossa 5 jokainen summataso on laskettu erikseen.

  1. Pääoma- ja työvoimakorvaukset
  2. Pääomakanta
  3. Pääoman nettotuottoasteet
  4. Pääoman kulumisasteet
  5. Toimialojen kontribuutiot koko kansantalouden tuottavuuteen

Aggregaattitasot on esitetty tauluissa 6-10 vain niissä tauluissa joissa laskennassa käytetään aggregaattitasoja.

Tuottavuuslaskennassa on lisäksi huomioitu sektorijako yksityiseen ja julkiseen sektoriin. Kaikki laskennassa tarvittavat tiedot oli käytössä sektoreittain paitsi työpanoksen rakennemuutoksen mittauksessa käytetty aineisto. Tietokantatauluissa työpanoksen rakennemuutos on esitetty ainoastaan sektorit yhteensä (S1) tasolla. Tästä johtuen kokonaistuottavuuden osalta on esitetty kaksi eri lukua, joista toinen sisältää (Kokonaistuottavuuden muutos, % (ml. työpanoksen rakennemuutos)) ja toinen ei sisällä työpanoksen rakennemuutosta (Kokonaistuottavuuden muutos, %).

Luvuissa tapahtuneisiin muutoksiin on kolme mahdollista syytä: 1) toimialaluokituksen uudistus, 2) kansantalouden tilinpidon luvuissa tapahtuneet muutokset (ainakin vuosina 2007, 2008 ja 2009) ja 3) aggregointimenetelmän uudistus.

 

 


Päivitetty 25.11.2011

Viittausohje:

Tilasto: Tuottavuustutkimukset [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4317. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttut/ttut_2011-11-25_luo_001.html