Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.5.2010

Teollisuustuotanto kasvoi 1,7 prosenttia maaliskuussa

Korjaus. Julkistusta korjattu 19.7.2010 ja 20.7.2010, korjattu kappale on merkitty punaisella. Käyttöasteet olivat helmikuun tietoja.

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 maaliskuussa 1,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuussa tuotanto oli 0,8 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä teollisuustuotanto on kasvanut lähes 4 prosenttia vuoden takaisesta..

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi maaliskuussa 1,5 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Helmikuussa tuotanto supistui 3,2 prosenttia tammikuusta. Tammikuussa tuotanto kasvoi runsaat kaksi prosenttia joulukuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Toimialoista eniten työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollossa, peräti 11,6 prosenttia. Huolimatta satamalakosta johtuneista tuotannon seisokeista metsäteollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi maaliskuussa 8,4 prosenttia vuoden takaisesta. Metalliteollisuus ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuutta kasvoi vuoden takaisesta ensimmäisen kerran lähes puoleentoista vuoteen. Maaliskuussa tämän toimialan tuotanto kasvoi 4,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto jatkoi kasvua ja oli maaliskuussa vajaan kolme prosenttia vuoden takaista korkeammalla. Eniten työpäiväkorjattutuotanto laski sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, jossa tuotanto oli 2,1 prosenttia pienempää kuin vuotta aiemmin.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 3/2009-3/2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 3/2009-3/2010, %, TOL 2008

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste jatkoi maaliskuussa nousua. Maaliskuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 74,3 prosenttia eli reilun neljä prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli maaliskuussa käytössä 76,2 prosenttia missä nousua vuoden takaiseen noin 5 prosenttiyksikköä. Kemianteollisuuden kapasiteetin käyttöaste on pysytellyt reilussa 82 prosentissa koko alkuvuoden.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä ja maaliskuun indeksistä on noin 10 prosenttia estimoitu. Tammi- ja helmikuun indeksistä noin 24 prosenttia oli aikaisemmin estimoitu. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27) estimointia on käytetty tammi- ja helmikuun indeksin laskennassa. Nyt estimoidut tiedot on korvattu ja tästä syystä tammi- ja helmikuun tiedot ovat tarkentuneet. Lisäksi alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon Maksuvalvonta-aineistoa. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuudessa on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa maaliskuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Maksuvalvonta-aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli helmikuun tiedoissa. Tässä julkaisussa on korvattu tammi- ja helmikuun maksuvalvonta-aineiston estimoidut arvot todellisilla arvoilla. Katso tarkemmin: Teollisuustuotannon volyymi-indeksin tietojen tarkentuminen tammi-helmikuu 2010

Tarkennetut maaliskuun tiedot julkaistaan huhtikuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.6.2010 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Savolainen (09) 1734 2703, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (357,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.05.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. maaliskuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/03/ttvi_2010_03_2010-05-10_tie_001_fi.html