Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2010

Teollisuustuotanto vahvassa kasvussa

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2010 huhtikuussa 8,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Maaliskuussa tuotanto oli 2,4 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2010 ensimmäisellä kolmanneksella teollisuustuotanto on kasvanut 5 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi huhtikuussa 2,1 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Maaliskuussa tuotanto kasvoi 1,9 prosenttia helmikuusta. Helmikuussa kausitasoitettu väheni 2,6 prosenttia tammikuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Toimialoista eniten työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi metsäteollisuudessa, lähes 23 prosenttia. Metalliteollisuuskin pääsi lähes puolentoista vuoden laskun jälkeen kasvu-uralle. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi huhtikuussa 9,3 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto väheni huhtikuussa, runsaat 8 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotannon väheneminen johtui suurelta osin öljynjalostuksen huoltoseisokista. Eniten työpäiväkorjattu tuotanto väheni elintarviketeollisuudessa, vajaat 17 prosenttia. Tuotannon laskun taustalla olivat työtaistelutoimet.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 4/2009-4/2010, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 4/2009-4/2010, %, TOL 2008

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste jatkoi huhtikuussa nousua. Huhtikuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 69 prosenttia eli kaksi prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli huhtikuussa käytössä 84,8 prosenttia, missä oli nousua vuoden takaiseen runsaat 19 prosenttiyksikköä. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli huhtikuussa 66 prosenttia, missä oli kasvua vuodentakaisesta runsaat 3 prosenttiyksikköä.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä ja huhtikuun indeksistä on noin 10 prosenttia estimoitu. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (26-27) estimointia on käytetty huhtikuun indeksin laskennassa. Lisäksi alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon Maksuvalvonta-aineistoa. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuudessa on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa huhtikuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Maksuvalvonta-aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli maaliskuun tiedoissa.

Tarkennetut huhtikuun tiedot julkaistaan toukokuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 9.7.2010 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2010, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (332,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. huhtikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/04/ttvi_2010_04_2010-06-10_tie_001_fi.html