Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2010

Den kraftiga tillväxten i industriproduktionen fortsatte i maj

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 11,3 procent högre i maj 2010 än året innan. I april var produktionen 7,5 procent högre än året innan. Under januari–maj 2010 har industriproduktionen ökat med 5,7 procent från året innan. Fastän industriproduktionen har ökat under början av året är den fortfarande nästan 20 procent lägre än under rekordåret 2008.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen har ökat från och med oktober i fjol, med undantag av svackan i februari. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 1,5 procent jämfört med föregående månad. I april ökade produktionen med 2,3 procent från mars. I mars ökade den säsongrensade produktionen med 1,3 procent från februari.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

I maj ökade alla huvudnäringsgrenar förutom livsmedelsindustrin. Mest ökade produktionen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin), med 23 procent. Inom skogsindustrin fortsatte produktionen att öka. I maj steg den med 20 procent. Inom den kemiska industrin ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen i maj med drygt 7 procent. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade inom livsmedelsindustrin, med något under 3 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2009–5/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 5/2009–5/2010, %, TOL 2008

Kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning fortsatte att stiga. I maj var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 74 procent, dvs. 6,5 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i maj 85 procent, vilket var en ökning med 13 procentenheter från året innan. Kapacitetsutnyttjandegraden inom metallindustrin var i maj 69 procent, dvs. drygt 6 procentenheter högre än året innan.

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för maj har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för maj. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används dessutom skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial. Inom tillverkning är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. maj i det här fallet. Betalningsövervakningsmaterialet är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras andra gången, dvs. i uppgifterna för april.

De reviderade uppgifterna för maj publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 10.8.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (261,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer

Uppdaterad 09.07.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/05/ttvi_2010_05_2010-07-09_tie_001_sv.html