Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.10.2010

Industriproduktionen ökade i augusti

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin 6,3 procent högre i augusti år 2010 än året innan. I juli var produktionen 2,3 procent högre än året innan.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 2,7 procent jämfört med föregående månad. I juli minskade produktionen med 3,9 procent jämfört med föregående månad. I juni ökade den säsongrensade produktionen med 2,6 procent från maj. I maj ökade den säsongrensade produktionen med 3,1 procent från april.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCDE) från föregående månad, %, TOL 2008

En stor del av huvudnäringsgrenarna ökade i augusti. Mest ökade produktionen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin), som gick upp med 15,8 procent. Produktionen inom den kemiska industrin ökade i augusti med 14,4 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 13,2 procent. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 12,6 procent. Produktionen inom livsmedelsindustrin minskade i augusti med 3,2 procent.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2009–8/2010, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren 8/2009–8/2010, %, TOL 2008

I augusti var kapacitetsutnyttjandegraden inom tillverkning 75,8 procent, dvs. 8,1 procentenheter högre än året innan. Inom skogsindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 82,8 procent, vilket var en ökning med 11 procentenheter från året innan. Inom metallindustrin var kapacitetsutnyttjandegraden i augusti 72,3 procent, dvs. 9 procentenheter högre än året innan..

Estimering

Statistikcentralen har utökat användningen av estimering och av indexet för augusti har omkring 10 procent estimerats. Inom el- och elektronikindustrin (26–27) har estimering använts i beräkningen av indexet för augusti. Vid statistikföringen av produktionen i företag med mindre än 50 anställda används Skatteförvaltningens momsuppgifter. Inom industriproduktionen är andelen företag med mindre än 50 anställda omkring 13 procent och detta material täcker nästan 70 procent av produktionen hos företag med mindre än 50 anställda. Statistikcentralen har inte tillgång till materialet i samband med publiceringen av volymindexet för industriproduktionen. Därför estimeras uppgifterna om dessa företag för månaden som publiceras, dvs. augusti i det här fallet. Skatteförvaltningens betalningsövervakningsmaterial är tillgängligt när uppgifterna om den aktuella månaden publiceras för andra gången, dvs. i uppgifterna för juli. De reviderade uppgifterna för augusti publiceras tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för september 10.11.2010 kl. 9.00. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Slutligt index och förädlingsvärdevikter för år 2009

Statistikcentralen publicerar de s.k. slutliga årsvolymindexen för år 2009 i samband med indexet för augusti. Beräkningen av det preliminära månatliga volymindexet baserar sig på ett urval. Beräkningen av det slutliga årsvolymindexet baserar sig på områdes- och näringsgrensstatistiken över industrin som beräknats i statistiken över industristrukturen. Samtidigt har också vikterna efter arbetsställe och näringsgren ändrats för att motsvara situationen år 2009. Ändringarna inverkar på uppgifterna för år 2009 och början av år 2010.


Källa: Volymindex för industriproduktionen 2010, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio (09) 1734 2479, Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (266,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Figurer
Ändringar i denna statistik

Uppdaterad 08.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2010/08/ttvi_2010_08_2010-10-08_tie_001_sv.html