Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.8.2011

Teollisuustuotannon kasvu hidastui kesäkuussa 0,4 prosenttiin

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 kesäkuussa 0,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Toukokuussa tuotanto oli 9,2 prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuoden 2010 toukokuussa. Tammi-kesäkuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 4,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto väheni kesäkuussa 3 prosenttia toukokuuhun verrattuna. Toukokuussa tuotanto kasvoi 2,3 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Huhtikuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia maaliskuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa, 18 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kasvoi 10,2 prosenttia. Myös metalliteollisuuden tuotannon kasvu jatkui kesäkuussa. Sen tuotanto kasvoi 7,3 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto väheni kesäkuussa 9,9 prosenttia vuoden takaisesta. Elintarviketeollisuuden tuotanto oli 6,1 prosenttia alemmalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin. Metsäteollisuuden tuotanto väheni kesäkuussa 6,9 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 6/2010-6/2011, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 6/2010-6/2011, %, TOL 2008

Kesäkuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 80,5 prosenttia eli 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli kesäkuussa käytössä 80,5 prosenttia eli 2,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2010 kesäkuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli kesäkuussa 80,9 prosenttia eli 6,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä. Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla 26-27 käytetty estimointi. Eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Esimerkiksi huhti- ja toukokuun tiedot estimoitiin. Kesäkuun tietojen yhteydessä saatiin myös huhti- ja toukokuun tiedot, jotka tarkentuivat ylöspäin. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiverotietoja. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa kesäkuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli toukokuun tiedoissa.

Painojen tarkistaminen

Ketjuindeksin laskentaperiaatteen mukaan toimipaikoittaisia ja toimialoittaisia painoja muutetaan vuosittain. Painojen muutoksilla on ollut vaikutuksia myös koko teollisuuden tasolla.

Nimikekohtaiset painot on muutettu kesäkuun julkaisuun. Painojen muutoksella on jonkin verran vaikutuksia alkuvuoden pistelukuihin ja muutosprosentteihin.

Tarkennetut kesäkuun tiedot julkaistaan heinäkuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 9.9.2011 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (333,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. kesäkuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2011/06/ttvi_2011_06_2011-08-10_tie_001_fi.html