Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.10.2011

Teollisuustuotanto kasvoi elokuussa 2,4 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 elokuussa 2,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Heinäkuussa tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia. Tammi-elokuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 3,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi elokuussa 2,1 prosenttia heinäkuuhun verrattuna. Heinäkuussa tuotanto väheni 0,4 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Kesäkuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 3,7 prosenttia toukokuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Eniten tuotanto kasvoi kemianteollisuudessa. Sen tuotanto kasvoi 17,4 prosenttia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa tuotanto kasvoi 17,2 prosenttia. Metalliteollisuuden tuotanto kasvoi elokuussa 2,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Elintarviketeollisuuden tuotanto oli elokuussa vuoden takaisella tasolla. Metsäteollisuuden tuotanto väheni elokuussa 3,5 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 8/2010-8/2011, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 8/2010-8/2011, %, TOL 2008

Elokuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 78,2 prosenttia eli 2,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli elokuussa käytössä 82,9 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuoden 2010 elokuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli elokuussa 75,5 prosenttia eli 3,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä. Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla 26-27 käytetty estimointi. Eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiverotietoja. Alle 50 hengen yritysten osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia ja tällä aineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta. Tämä aineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa elokuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on käytettävissä julkaistaessa kuukautta toisen kerran eli heinäkuun tiedoissa.

Tarkennetut elokuun tiedot julkaistaan syyskuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 10.11.2011 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. elokuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2011/08/ttvi_2011_08_2011-10-10_tie_001_fi.html