Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.11.2011

Teollisuustuotanto väheni syyskuussa 1,3 prosenttia

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 syyskuussa 1,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Elokuussa tuotanto kasvoi 0,1 prosenttia. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 1,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto väheni syyskuussa 0,4 prosenttia elokuuhun verrattuna. Elokuussa tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Heinäkuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 0,8 prosenttia kesäkuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon kasvuvauhti on hiipunut ja useilla päätoimialoilla tuotanto väheni syyskuussa. Eniten tuotanto väheni sähköntuotannossa, runsaat 20 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laski vajaat 11 prosenttia vuodentakaisesta. Metsäteollisuuden tuotanto väheni syyskuussa 5,2 prosenttia. Kaivostoiminnassa ja louhinnassa tuotanto väheni syyskuussa 2 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 9/2010-9/2011, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 9/2010-9/2011, %, TOL 2008

Syyskuussa teollisuuden kapasiteetista oli käytössä 82,7 prosenttia eli 5,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli syyskuussa käytössä 82,3 prosenttia eli 2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2010 syyskuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli syyskuussa 84,6 prosenttia eli 10,7 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Estimointi

Tilastokeskus on lisännyt estimoinnin käyttöä. Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) käytetty estimointi, koska eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Poikkeuksellisesti toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) on myös jouduttu korjaamaan Tilastokeskukselle alunperin toimitettuja virheellisiä perustietoja toiselta ja kolmannelta vuosineljännekseltä. Näillä muutoksilla on ollut vaikutusta alkuvuoden pistelukuihin ja muutosprosentteihin. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiverotietoja. Veroaineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta, jonka osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia. Kausiveroaineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa syyskuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on ollut käytettävissä nyt julkaistuja elokuun tarkentuneita tietoja laskettaessa.

Tarkennetut syyskuun tiedot julkaistaan lokakuun teollisuustuotannon tietojen yhteydessä 9.12.2011 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.

Vuoden 2010 lopullinen indeksi laskettu ja vuoden 2010 jalostusarvo- ja bruttoarvopainot on otettu käyttöön

Tilastokeskus julkaisee lopulliset vuosivolyymi-indeksit vuodelle 2010 syyskuun indeksin yhteydessä. Ennakollisen kuukausivolyymi-indeksin laskenta perustuu noin 1000 toimipaikan tai yrityksen otokseen. Lopullisen vuosivolyymi-indeksin laskenta perustuu teollisuuden rakennetilastossa laskettuun teollisuuden alue- ja toimialatilastoon. Samassa yhteydessä sekä toimialoittaiset jalostusarvopainot että ositekohtaiset bruttoarvopainot on muutettu vastaamaan vuoden 2010 tilannetta. Muutokset vaikuttavat vuoden 2010 ja alkuvuoden 2011 tietoihin.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. syyskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2011/09/ttvi_2011_09_2011-11-10_tie_001_fi.html