Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.12.2011

Teollisuustuotanto laski lokakuussa 5,7 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 lokakuussa 5,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuussa tuotanto laski 2,4 prosenttia. Tammi-lokakuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 0,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto laski lokakuussa 1,2 prosenttia syyskuuhun verrattuna. Syyskuussa tuotanto laski 1,0 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Elokuussa kausitasoitettu tuotanto kasvoi 2,0 prosenttia heinäkuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotanto väheni lokakuussa useimmilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto laski sähköntuotannossa, jossa laskua oli lähes 15 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto laski 10,8 prosenttia, metsäteollisuuden 9,2 prosenttia ja metalliteollisuuden 5,4 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi 0,5 prosenttia. Eniten tuotanto kasvoi kaivostoiminnassa ja louhinnassa, jossa kasvua oli viime vuoteen verrattuna lähes 12 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 10/2010-10/2011, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 10/2010-10/2011, %, TOL 2008

Lokakuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 79,7 prosenttia eli 3,5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä 80,9 prosenttia eli 2,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2010 lokakuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetista oli lokakuussa käytössä 79,5 prosenttia, joka oli 7,1 prosenttiyksikköä enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Estimointi

Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) käytetty estimointi, koska eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiverotietoja. Veroaineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta, jonka osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia. Kausiveroaineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa lokakuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on ollut käytettävissä nyt julkaistuja syyskuun tarkentuneita tietoja laskettaessa.

Tarkennetut lokakuun tiedot julkaistaan marraskuun teollisuustuotantoa koskevien tietojen yhteydessä 10.1.2012 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Appelqvist (09) 1734 3391, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. lokakuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2011/10/ttvi_2011_10_2011-12-09_tie_001_fi.html