Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.2.2012

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 2,0 prosenttia vuoden takaisesta

Koko teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 joulukuussa 2,0 prosenttia vuoden takaisesta. Vuonna 2011 teollisuustuotanto kasvoi ennakkotietojen mukaan vajaan prosentin. Viime vuonna teollisuustuotanto oli samalla tasolla kuin vuonna 2005.

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Teollisuustuotannon (BCDE) työpäiväkorjattu muutos edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, %

Kausitasoitettu tuotanto kasvoi joulukuussa 2,8 prosenttia marraskuuhun verrattuna. Marraskuussa tuotanto kasvoi vajaan prosentin edellisestä kuukaudesta. Lokakuussa kausitasoitettu tuotanto väheni 1,3 prosenttia syyskuusta.

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) kausitasoitettu muutos edellisestä kuukaudesta, %, TOL 2008

Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa useilla päätoimialoilla. Eniten tuotanto kasvoi metalliteollisuudessa, jossa kasvua oli 13,6 prosenttia. Elintarviketeollisuuden tuotanto kasvoi 7,6 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten väheni sähköntuotanto, jossa laskua oli peräti 26,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotanto laski joulukuussa 9,5 prosenttia. Viime vuonna metsäteollisuuden tuotanto väheni lähes 4 prosenttia.

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 12/2010-12/2011, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu muutos toimialoittain 12/2010-12/2011, %, TOL 2008

Joulukuussa teollisuuden kapasiteetin käyttöaste oli 77,8 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Metsäteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 77,7 prosenttia eli 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2010 joulukuussa. Metalliteollisuuden kapasiteetista oli joulukuussa käytössä 78,8 prosenttia, joka oli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Teollisuustuotannon (BCDE) vuosimuutos 2001-2011, %, TOL 2008

Teollisuustuotannon (BCDE) vuosimuutos 2001-2011, %, TOL 2008

Estimointi

Tärkein syy tietojen tarkentumiseen on toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) käytetty estimointi, koska eräiltä pörssiyhtiöiltä ei saada tietoja tilastotuotannon aikataulussa ja tietoja joudutaan tästä syystä estimoimaan. Toimialan tiedot joudutaan estimoimaan 8 kertaa vuodessa. Toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus (26-27) on myös jouduttu korjaamaan Tilastokeskukselle alunperin toimitettuja virheellisiä perustietoja kolmannelta vuosineljännekseltä. Näillä muutoksilla on ollut vaikutusta kolmannen vuosineljänneksen pistelukuihin ja muutosprosentteihin. Alle 50 hengen yritysten tuotannon tilastointiin käytetään Verohallinnon kausiverotietoja. Veroaineistolla katetaan lähes 70 prosenttia alle 50 hengen yritysten tuotannosta, jonka osuus teollisuustuotannosta on noin 13 prosenttia. Kausiveroaineisto ei ole Tilastokeskuksen käytettävissä teollisuustuotannon volyymi-indeksin julkaisuaikataulussa. Näin ollen julkaistavassa kuukaudessa eli tässä tapauksessa joulukuussa näiden yritysten tiedot estimoidaan. Verohallinnon aineisto on ollut käytettävissä nyt julkaistuja marraskuun tarkentuneita tietoja laskettaessa.

Tarkennetut vuoden 2011 joulukuun tiedot julkaistaan vuoden 2012 tammikuun teollisuustuotantoa koskevien tietojen yhteydessä 9.3.2012 kello 9.00. Menetelmästä johtuen edellisten kuukausien kausitasoitetut luvut voivat muuttua, vaikka alkuperäiset luvut eivät tarkentuisi. Kausitasoitetut luvut on myös työpäiväkorjattu.


Lähde: Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2011, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kari Rautio 09 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.2.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuustuotannon volyymi-indeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3788. joulukuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ttvi/2011/12/ttvi_2011_12_2012-02-10_tie_001_fi.html