Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Ändringar i denna statistik

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvkmmm/uut_sv.html