Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Om du vill bli kontaktad, ge dina kontaktuppgifter.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvkmmm/yht_sv.html