Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Utrikeshandelsstatistiken uppgörs enligt SITC- varuklassificeringen för att göra den internationellt jämförbar. Varuklassificeringen som upprätthålls av FN används i de flesta länderna. Varorna är grupperade utgående från de detaljerade varunomenklaturerna (HS, KN) till högre klasser var man har beaktat bl.a. varornas förädlingsgrad. SITC- varuklassificeringen ändrar inte varje år, vilket också möjliggör jämförelser över en längre tidsperiod.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC) [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvsitc/meta_sv.html