Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Statistiken sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor

Tullstyrelsens Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC), Import och export av varor enligt kombinerade nomenklaturen (KN), Import och export av varor enligt produktgrupp (CPA) och näringsgren (NACE), Import, export och handelsbalans för varor enligt världsdel, landgrupp och land och Preliminära uppgifter om utrikeshandeln med varor sammanslås med den nya statistiken Utrikeshandel med varor.

 

 

 


Senast uppdaterad 7.9.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Import och export av varor enligt den internationella klassificeringsstandarden för handel (SITC) [e-publikation].
Helsingfors: Tull [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvsitc/ttvsitc_2012-09-07_uut_001_sv.html