Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistikcentralen sammanställer tobaksstatistik på uppdrag av Social- och hälsoministeriet. I publikationen ges uppgifter om statistikförd försäljning och konsumtion av tobak, tobaksrökning och exponering för tobaksrök.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tobaksstatistik [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tup/meta_sv.html