Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Industrins och handelns lagerstatistik läggs ned (18.2.2022)
Framställningen av industrins och handelns lagerstatistik som separat statistik upphör 18.2.2022, efter publiceringen av uppgifterna för fjärde kvartalet 2021. Lageruppgifter publiceras också i fortsättningen i databastabellerna för nationalräkenskaperna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/index_sv.html