Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Industrins och handelns lagerstatistik läggs ned

Framställningen av industrins och handelns lagerstatistik som separat statistik upphör 18.2.2022, efter publiceringen av uppgifterna för fjärde kvartalet 2021. Lageruppgifter publiceras också i fortsättningen i databastabellerna för nationalräkenskaperna.

Nationalräkenskaperna publicerar i sina databastabeller kvartalsvis uppgiften Förändringar i lager i miljoner euro. I databastabellerna för nationalräkenskaperna finns också uppgifter efter näringsgren på årsnivå.

Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen för industrins och handelns lagerstatistik.

Förfrågningar: kansantalous.suhdanteet@stat.fi


Senast uppdaterad 18.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/tva_2022-02-18_uut_001_sv.html