Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Industrins och handelns lagerstatistik revideras

Lagerstatistiken revideras fr.o.m. offentliggörandet av första kvartalet år 2014.

I lagerstatistiken publiceras i fortsättningen en indexserie i stället för en nivåuppgift i euro. Indexserien försöker beskriva lagerförändringen inom de näringsgrenar som omfattas av statistiken. Uppgiftsunderlaget för statistiken kommer att utvidgas till att omfatta utöver näringsgrenarna inom industri och handel också utvinning av mineral samt näringsgrenarna inom elproduktion.

Anvisningarna för datainsamlingen förtydligas, så att företag som tillämpar delintäktsföring i fortsättningen ombes ange uppgifterna både enligt prestationsprincipen, avvikande från bokslutspraxis, och som delintäktsföring enligt bokföringen. Prestationsbaserade uppgifter används vid beräkningen av kvartalsstatistiken över nationalräkenskaperna. Vi försöker dock hålla lagerstatistikens uppgifter enhetliga med företagens bokslut, i vilka det är möjligt att avvika från bokföring enligt prestationsprincipen i fråga om långsiktiga projekt som intäktsförs enligt tillverkningsgrad.

Lagerstatistiken publiceras i reviderad form för första gången 19.5.2014.

 


Senast uppdaterad 25.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/tva_2014-02-25_uut_001_sv.html