Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 1)

Toimiala-
koodi
Toimiala Koko
vuosi
2007
Koko
vuosi
2008
Koko
vuosi
2009*
Koko vuosi
2010*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Koko vuosi
2011*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 96,5 100,0 104,4 106,0 106,3 115,7 113,2 100,5 108,9 109,0 122,4 117,9
B-E Koko teollisuus 97,7 100,0 105,5 104,2 105,8 113,5 110,9 97,1 106,8 108,8 120,1 116,1
C Teollisuus 97,6 100,0 106,2 104,9 106,5 113,8 111,5 97,6 107,3 109,7 120,6 117,0
10,11 Elintarviketeollisuus 98,3 100,0 104,2 105,7 108,2 117,0 111,8 96,9 108,5 109,3 119,7 115,4
16,17 Metsä-
teollisuus
97,4 100,0 107,6 106,7 107,3 124,0 110,5 97,5 109,8 104,3 127,2 117,0
19–22 Kemian
teollisuus
99,6 100,0 102,5 105,5 110,8 117,1 113,4 96,9 109,5 113,5 124,2 116,1
24–30 Metalliteollisuus 98,6 100,0 108,1 104,2 105,7 107,0 110,9 97,4 105,3 110,2 117,1 117,6
F Rakenta-
minen
92,6 100,0 104,9 106,3 105,5 112,5 113,5 100,9 108,1 106,7 120,0 117,3
G-N Yritystalouden palvelut 95,3 100,0 103,0 106,6 106,4 116,6 112,8 101,2 109,3 108,3 122,7 116,7
G Kauppa 93,7 100,0 95,1 101,5 101,8 110,9 105,4 96,2 103,6 104,8 116,7 109,3
H Kuljetus ja
varastointi
90,5 100,0 95,9 96,2 94,0 103,8 104,2 90,1 98,0 94,9 108,3 106,6
J Informaatio ja viestintä 91,8 100,0 109,0 110,3 110,1 122,4 120,6 100,9 113,5 111,8 125,5 124,3
K Rahoitus ja vakuutus
102,1 100,0 105,9 109,9 110,0 127,2 104,5 103,8 111,4 111,6 132,9 110,7
Valtio, J-R Yhteensä .. 100,0 105,1 108,2 99,3 127,0 115,7 100,1 110,5 104,0 134,3 121,1
Kunta, E-S Yhteensä .. 100,0 104,6 106,4 99,8 110,6 127,1 98,0 108,9 104,5 116,4 128,1
1)

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 1. Työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_001_fi.html