Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 1)

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
Muutos
2009/
2008/*
Muutos
2010/
2009/*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Muutos
2011/
2010/*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,7 4,4 1,6 1,4 2,7 2,8 4,1 2,7 2,5 5,9 4,2
B-E Koko teollisuus 2,4 5,5 -1,3 1,6 3,6 1,5 3,6 2,6 2,8 5,8 4,7
C Teollisuus 2,5 6,2 -1,2 1,3 3,3 1,5 3,4 2,3 3,0 6,0 4,9
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,7 4,2 1,4 2,9 2,9 1,4 3,6 2,7 1,0 2,3 3,3
16,17 Metsä-
teollisuus
2,7 7,6 –0,8 2,7 7,6 –2,0 3,3 2,9 –2,8 2,5 5,9
19–22 Kemian
teollisuus
0,4 2,5 2,9 3,3 3,7 3,5 5,3 3,9 2,5 6,1 2,3
24–30 Metalliteollisuus 1,4 8,1 –3,6 –0,1 0,0 1,8 2,7 1,0 4,3 9,4 6,0
F Rakenta-
minen
8,0 4,9 1,3 –1,0 1,7 2,7 3,1 1,6 1,1 6,7 3,4
G-N Yritystalouden palvelut 4,9 3,0 3,5 1,3 2,3 2,8 3,8 2,5 1,8 5,2 3,5
G Kauppa 6,7 -4,9 6,8 –0,6 0,9 3,3 4,8 2,0 2,9 5,3 3,7
H Kuljetus ja
varastointi
10,5 -4,1 0,3 2,8 1,5 1,6 1,5 1,9 0,9 4,4 2,3
J Informaatio ja viestintä 8,9 9,0 1,2 2,1 5,3 1,9 2,3 2,9 1,6 2,5 3,1
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 5,9 3,8 0,6 0,9 1,0 3,0 1,3 1,4 4,4 5,9
Valtio, J-R Yhteensä .. 5,1 3,0 –0,4 4,1 3,5 1,0 2,2 4,7 5,8 4,7
Kunta E-S Yhteensä .. 4,6 1,7 1,1 4,4 1,8 2,2 2,4 4,8 5,3 0,8
1)

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_002_fi.html