Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 1)

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007
Muutos
2009/
2008/*
Muutos
2010/
2009/*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Muutos
2011/
2010/*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 4,2 4,6 1,6 1,0 2,3 3,2 4,0 2,6 3,2 5,7 4,0
B-E Koko teollisuus 3,5 5,9 -1,0 0,9 2,9 2,1 3,5 2,3 3,1 5,8 4,6
C Teollisuus 3,5 6,1 –0,8 0,6 2,7 2,2 3,4 2,2 3,3 5,9 4,8
10,11 Elintarvike
-teollisuus
1,3 4,3 1,2 1,9 3,8 1,9 3,9 2,9 1,4 2,9 3,4
16,17 Metsä-
teollisuus
3,0 7,4 -1,4 0,8 5,2 –1,7 3,8 2,0 2,3 3,9 5,7
19–22 Kemian
teollisuus
0,3 2,6 2,5 1,6 1,4 4,0 5,3 3,0 4,2 7,7 2,7
24–30 Metalliteollisuus 3,5 7,8 -2,5 –0,6 0,3 2,5 2,6 1,2 3,0 7,6 5,5
F Rakenta-
minen
8,3 4,9 1,1 0,0 2,4 2,8 3,4 2,1 2,6 6,5 2,9
G-N Yritystalouden palvelut 5,0 3,2 3,2 0,6 1,7 3,2 3,8 2,3 2,7 4,8 3,3
G Kauppa 7,3 -4,8 6,3 –1,3 –0,6 3,2 4,5 1,4 3,0 6,1 4,2
H Kuljetus ja
varastointi
10,1 -3,6 0,5 1,9 1,2 1,4 1,3 1,5 1,6 3,7 1,7
J Informaatio ja viestintä 7,9 9,7 0,6 1,4 4,4 3,6 2,6 3,1 4,1 2,9 1,9
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 7,6 2,5 –1,1 0,8 2,0 3,3 1,2 3,1 3,4 5,8
Valtio, J-R Yhteensä .. 5,2 3,0 –0,6 3,8 3,4 1,0 2,0 4,7 5,6 4,9
Kunta E-S Yhteensä .. 4,5 1,4 1,1 3,7 1,8 2,6 2,3 3,3 5,0 1,2
1)

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 4. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_004_fi.html