Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Koko
vuosi
2007*
Koko
vuosi
2008
Koko
vuosi
2009*
Koko vuosi
2010*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Koko vuosi
2011*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3*
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 96,6 100,0 104,4 107,4 108,4 109,4 110,9 111,7 110,1 113,0 114,3 114,5
B-E Koko teollisuus 98,0 100,0 104,8 106,2 106,4 108,0 109,2 109,2 108,2 111,4 112,6 111,3
C Teollisuus 97,7 100,0 106,1 106,9 107,2 108,8 109,4 109,9 108,9 112,4 114,5 113,2
10,11 Elintarviketeollisuus 97,8 100,0 103,7 106,1 107,6 108,2 108,6 109,0 108,4 109,5 110,2 110,7
16,17 Metsä-
teollisuus
97,9 100,0 105,5 108,2 109,6 110,8 110,3 110,5 110,3 111,2 112,2 113,0
19–22 Kemian
teollisuus
99,4 100,0 102,1 105,1 107,2 108,3 109,8 111,1 109,1 112,2 113,8 114,7
24–30 Metalliteollisuus 98,9 100,0 108,5 103,9 103,8 103,8 104,2 106,8 104,6 112,1 113,9 112,2
F Rakenta-
minen
92,2 100,0 104,8 106,4 107,0 107,3 109,1 109,9 108,3 110,0 113,9 113,4
G-N Yritystalouden palvelut 95,6 100,0 103,5 107,0 108,3 109,3 110,6 111,8 110,0 113,0 114,4 115,3
G Kauppa 95,5 100,0 95,3 100,6 100,3 102,5 103,6 104,7 102,8 106,3 108,3 109,2
H Kuljetus ja
varastointi
90,9 100,0 96,2 93,5 94,9 95,0 95,7 95,9 95,4 96,9 99,5 100,8
J Informaatio ja viestintä 91,5 100,0 108,1 112,4 114,2 115,3 115,9 115,7 115,3 116,0 116,6 115,8
K Rahoitus ja vakuutus
102,1 100,0 105,6 110,4 110,9 110,8 111,7 112,5 111,5 113,4 114,6 115,0

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 5. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_005_fi.html