Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100

Toimiala-
koodi
Toimiala Muutos
2008/
2007*
Muutos
2009/
2008/*
Muutos
2010/
2009/*
2011
/1*
2011
/2*
2011
/3*
2011
/4*
Muutos
2011/
2010/*
2012
/1*
2012
/2*
2012
/3
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 3,5 4,4 2,9 1,3 2,5 3,2 3,2 2,5 4,3 4,5 3,3
B-E Koko teollisuus 2,1 4,8 1,3 -0,3 3,0 3,2 1,7 1,9 4,7 4,3 2,0
C Teollisuus 2,3 6,1 0,7 -0,5 3,5 2,7 1,8 1,9 4,8 5,2 3,4
10,11 Elintarvike
-teollisuus
2,2 3,7 2,3 2,3 2,5 2,0 2,0 2,2 1,7 1,8 1,9
16,17 Metsä-
teollisuus
2,1 5,5 2,5 2,0 3,5 1,6 0,7 2,0 1,5 1,3 2,4
19–22 Kemian
teollisuus
0,6 2,1 2,9 2,7 3,6 4,1 4,8 3,8 4,7 5,0 4,4
24–30 Metalliteollisuus 1,2 8,5 -4,2 -1,3 2,1 1,0 1,2 0,7 8,0 9,7 7,7
F Rakenta-
minen
8,5 4,8 1,6 -0,5 1,3 2,4 3,8 1,8 2,9 6,1 3,9
G-N Yritystalouden palvelut 4,6 3,5 3,4 2,0 2,5 3,0 3,8 2,8 4,3 4,6 4,3
G Kauppa 4,7 –4,7 5,6 –0,3 1,0 3,1 5,0 2,2 6,0 5,7 5,4
H Kuljetus ja
varastointi
10,0 -3,8 -2,8 3,1 1,4 1,7 1,8 2,0 2,1 4,7 5,4
J Informaatio ja viestintä 9,3 8,1 4,0 2,3 3,9 2,7 1,4 2,6 1,6 1,2 –0,1
K Rahoitus ja vakuutus
-2,1 5,6 4,5 1,5 0,5 0,5 1,5 1,0 2,3 3,4 3,0

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 7.12.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2012, Liitetaulukko 6. Kausitasoitetut työvoimakustannukset, prosenttimuutoksia, työvoimakustannusindeksi 2008=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2012/03/tvki_2012_03_2012-12-07_tau_006_fi.html