Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2014

Tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,1 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 loka-joulukuussa 1,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 loka-joulukuussa 2,1 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,7 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä %, alkuperäinen ja kausitasoitettu sarja

Valtiolla työvoimakustannukset nousivat vuoden 2013 loka-joulukuussa 2,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä nousivat 2,3 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 3,3 prosenttia ja kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä 3,9 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksin sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä. Tarkentumiset voivat etenkin suhdannekäänteissä olla suuria, mikä tulee ottaa huomioon kausitasoitettuja- ja trenditietoja käytettäessä. Lisätietoja kausitasoitusmenetelmästä: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_fi.html .

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 0,3 prosenttia loka-joulukuussa 2013 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Metsäteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 3,3 prosenttia ja metalliteollisuudessa laski 2,0 prosenttia loka-joulukuussa 2013 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisessa tuntikustannus kasvoi 2,4 prosenttia. Yritystalouden palveluissa tehdyn työtunnin kustannus nousi 2,0 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa nousu oli vastaavasti 3,7 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tehdyn työtunnin kustannus laski 0,3 prosenttia.

Koko teollisuudessa kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 0,1 prosenttia loka-joulukuussa 2013 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,7 prosenttia ja rakentamisessa 2,5 prosenttia loka-joulukuussa 2013 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Metalliteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus laski 2,1 prosenttia. Yritystalouden palveluissa nousu oli vastaavasti 1,8 prosenttia. Kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla tehdyn työtunnin kustannus laski 0,7 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 4,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialoilla yhteensä, teollisuudessa, rakentamisessa ja palveluissa TOL 2008 mukaan

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 1,1 1,3 2,1
B-E Teollisuus -0,3 0,2 0,1
F Rakentaminen 2,4 2,6 2,5
G-N Yritystalouden palvelualat 2,0 2,1 1,8
J-R Valtio 2,5 2,3 ..
D-S Kunta 3,3 3,9 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 09 1734 3460, Hanna Jokimäki 09 1734 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (316,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 11.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2013/04/tvki_2013_04_2014-03-11_tie_001_fi.html