Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.12.2014

Tehdyn työtunnin kustannus nousi heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2014 heinä-syyskuussa 1,6 prosenttia. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,4 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiolla työvoimakustannukset laskivat vuoden 2014 heinä-syyskuussa 0,1 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä pysyivät ennallaan vastaavalla ajankohdalla. Kausitasoitetut työvoimakustannukset kasvoivat 1,9 prosenttia. Kuntasektorilla työvoimakustannukset nousivat 2,6 prosenttia vuoden 2014 heinä-syyskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä kasvoivat 2,1 prosenttia.

Tehdyn tunnin kustannus ilman sosiaalivakuutusmaksuja kasvoi yksityisellä sektorilla 0,6 prosenttia, kuntasektorilla 2,4 prosenttia ja valtiolla laski 0,8 prosenttia.

Toimialoittain laskettaessa koko teollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 0,8 prosenttia heinä-syyskuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 0,5 prosenttia ja metsäteollisuudessa laski 1,5 prosenttia. Rakentamisen toimialalla kasvua oli 3,1 prosenttia. Yhteensä yritystalouden palvelualoilla tehdyn työtunnin kustannus pysyi ennallaan. Palvelualoilla suurin kasvu oli rahoituksen ja vakuutuksen toimialalla, 4,4 prosenttia, ja suurin lasku oli informaation ja viestinnän toimialalla, 0,4 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa kasvoi 1,9 prosenttia heinä-syyskuussa 2014 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kemianteollisuudessa tehdyn työtunnin kustannus nousi 1,2 prosenttia ja metsäteollisuudessa 0,3 prosenttia heinä-syyskuussa 2014 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus kasvoi 3,1 prosenttia. Yritystalouden palvelualoilla nousu oli vastaavasti 0,9 prosenttia. Rahoituksessa ja vakuutuksessa tehdyn tunnin kustannus nousi 2,6 prosenttia, kun taas informaation ja viestinnän toimialalla kustannukset kasvoivat 0,3 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 3.vuosineljännes 2014

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä 0,8 0,9 1,6
B-E Teollisuus 0,8 0,7 1,9
F Rakentaminen 3,1 1,6 3,1
G-N Yritystalouden palvelualat 0,0 0,6 0,9
J-R Valtio -0,1 0,0 1,9
D-S Kunta 2,6 2,1 ..

Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Hanna Jokimäki 029 551 3667, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (309,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2014/03/tvki_2014_03_2014-12-10_tie_001_fi.html