Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.6.2017

Tehdyn työtunnin kustannus laski tammi-maaliskuussa 3,0 prosenttia edellisvuodesta

Yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 3,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia. Suurin syy laskuun on se, että vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiviä oli kolme enemmän kuin vuoden 2016 vastaavana ajankohtana, sillä pääsiäinen ajoittui tänä vuonna toiselle neljännekselle ja viime vuonna ensimmäiselle. Työpäivien määrän kasvu vaikuttaa työvoimakustannusindeksissä kustannusten vähenemiseen.

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, laskivat 3,0 prosenttia vuoden 2017 tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 0,8 prosenttia.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat vuoden 2017 tammi-maaliskuussa 7,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat 5,0 prosenttia. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä työvoimakustannukset laskivat 7,5 prosenttia vastaavalla ajankohdalla. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi laski valtiolla 1,1 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 4,8 prosenttia vuoden 2017 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannusten vuosimuutos oli 5,1 prosentin lasku. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi laski kuntasektorilla 1,1 prosenttia.

Julkisella sektorilla kustannusten lasku selittyy pääosin korkeammalla työpäivien määrällä ensimmäisen neljänneksen 2017 aikana viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Myös alhaisemmat sosiaalivakuutusmaksut vaikuttivat työvoimakustannusten laskuun julkisella sektorilla.

Työvoimakustannusten vuosimuutos TOL 2008 mukaan, 1. vuosineljännes 2017

Koodi Toimiala Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -3,0 -3,0 -0,9
B-E Teollisuus -4,4 -3,7 -0,9
F Rakentaminen -2,5 -2,5 -2,5
G-N Yritystalouden palvelualat -2,1 -2,4 -2,0
J-R Valtio -7,5 -7,5 -5,0
D-S Kunta -4,8 -5,1 ..

Teollisuuden toimialoilla (B-E) tehdyn työtunnin kustannus laski 4,4 prosenttia, rakentamisen toimialalla (F) 2,5 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 2,1 prosenttia tammi-maaliskuussa 2017.

Teollisuuden toimialoista suurin tehdyn tunnin kustannusten lasku vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä oli metsäteollisuudessa, 8,0 prosenttia. Kemianteollisuudessa kustannukset laskivat 7,3 prosenttia, kun taas elintarviketeollisuudessa nousua oli 1,1 prosenttia. Palvelualoilla suurin lasku oli rahoituksen ja vakuutuksen toimialoilla, 5,8 prosenttia. Kaupan toimialalla kustannukset laskivat 0,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) laski 0,9 prosenttia tammi-maaliskuussa 2017 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 2,5 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla kustannus laski 2,0 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski 5,3 prosenttia metsäteollisuudessa ja 5,1 prosenttia metalliteollisuudessa tammi—maaliskuussa 2017 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kaupan toimialalla kausitasoitetut kustannukset laskivat 0,8 prosenttia.

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Annina Rouvinen 029 551 3525, Petri Ruohonen 029 551 3465, Maija Lahtinen 029 551 3645, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Reetta Moilanen

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2017/01/tvki_2017_01_2017-06-09_tie_001_fi.html