Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.3.2020

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi loka-joulukuussa 1,4 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 loka-joulukuussa 1,4 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2019 loka-joulukuussa 1,5 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä työpäiviä oli saman verran kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 1,2 prosenttia vuoden 2019 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 2,0 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 loka-joulukuussa 0,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,5 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 3,2 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 2,3 prosenttia vuoden 2019 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 2,3 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,3 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 3,3 prosenttia.

Kunta- ja yksityisellä sektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut. Valtiosektorilla kustannusten kasvu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Myös tehtyjen tuntien lukumäärä kasvoi valtiolla, mutta kustannukset kasvoivat enemmän.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 4. vuosineljännes 2019

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,4 1,2 1,5
B-E Teollisuus 1,8 1,7 1,4
F Rakentaminen -0,4 -0,2 0,0
G-N Yritystalouden palvelualat 1,4 0,8 1,3
J-R Valtio 0,3 0,5 0,2
D-S Kunta 2,3 2,3 2,3

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 1,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 1,4 prosenttia loka-joulukuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kustannus laski 0,4 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä kemianteollisuudessa 2,1 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 0,8 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset nousivat 2,2 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,3 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 4,6 prosenttia, oli kuljetuksen ja varastoinnin alalla ja pienin kustannusten kasvu, 0,2 prosenttia, kaupan alalla.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 1,4 prosenttia loka-joulukuussa 2019 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus pysyi muuttumattomana ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset nousivat 1,3 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi metsäteollisuudessa 1,8 prosenttia, kemianteollisuudessa 2,1 prosenttia, metalliteollisuudessa 2,2 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 0,9 prosenttia loka-joulukuussa 2019 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat kuljetuksen ja varastoinnin alalla 4,5 prosenttia. Kaupan alalla oli 0,4 prosentin nousu kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin palkkasummat perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tästä muutoksesta johtuen palkkasummissa saattaa olla epävarmuutta, mikä vaikuttaa tilastoon.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (310,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 10.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvki/2019/04/tvki_2019_04_2020-03-10_tie_001_fi.html