Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur år 2008, procenter

Kustannuserä Alla sektorer Privat sektor Kommunalsektor Staten
Tillsammans Tillsammans Förädling Tjänster Tillsammans Kommuner Sam-
kommuner
1. Direkt lön 59,9 59,7 58,7 60,5 57,4 56,1 60,0 62,0
– varav 1.1 löner under utbildningen 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,6
2. Löneposter av engångsnatur 5,5 6,2 6,8 5,7 3,8 3,9 3,7 3,6
2.1. Resultatpremier 1,8 2,5 2,8 2,3 0,2 0,2 0,1 -
2.2. Semesterpenning 3,3 3,2 3,3 3,2 3,5 3,5 3,4 3,6
2.3. Tjänsteårsersättningar 0,2 0,3 0,5 0,1 - - - -
2.4. Beredskaps- eller förtroendemannaersättning m.m. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 -
3. Personalfonder 0,0 0,1 0,0 0,1 - - - -
4. Lön för lediga dagar 10,9 10,5 10,6 10,4 12,1 12,6 11,4 11,2
4.1.1 Semesterlöner 7,0 6,5 6,5 6,5 7,6 7,5 7,9 8,9
4.1.2. Löner vid avbrott i skolarbetet 0,3 0,0 - 0,1 1,3 1,8 0,3 ..
4.2. Semesterersättning 0,6 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 ..
4.3. Löner för söckenhelger 2,2 2,2 2,0 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
4.4. Löner vid ledighet för arbetstidsförkortning 0,3 0,4 0,6 0,3 - - - -
4.5. Lön för beredskapstid och skiftledigheter 0,2 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 -
4.6. Övriga löner för lediga dagar 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 ..
5. Naturaförmåner 0,9 1,2 0,9 1,4 0,3 0,4 0,1 0,1
6. Kostnader för den sociala tryggheten 21,7 21,1 21,6 20,6 26,1 27,2 23,7 21,7
6.1 Kostnader för den egentliga sociala tryggheten 19,4 18,6 19,2 18,1 23,7 24,9 21,2 19,1
Lagstadgade socialförsäkringsavgifter 19,2 18,3 18,9 17,8 23,6 24,8 21,2 19,1
6.1.1. Arbetspensionsavgifter 14,4 13,2 13,4 13,1 18,3 19,5 15,8 15,8
6.1.2. Socialskyddspremie 2,7 2,7 2,9 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0
6.1.3. Arbetslöshetsförsäkringspremie 1,6 1,7 1,8 1,6 2,0 2,0 2,1 -
6.1.4. Olycksfallsförsäkringspremie 0,6 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Avtalsbaserade och frivilliga socialskyddspremier 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.5. Tilläggspensionsavgifter 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - -
6.1.6. Grupplivförsäkringavgifter 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.7. Fritidsolycksfalls- och ansvarsförsäkringspremier 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 - -
6.2 Kostnader för den fallspecifika sociala tryggheten 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6
6.2.1. Löner för sjukdomstid (netto) 1,5 1,6 1,7 1,6 1,9 1,8 1,9 2,0
6.2.2. Löner för familjeledighet (netto) 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 ..
'- återbetalning av löner för sjukdomstid och familjeledighet 0,5 0,4 0,3 0,3 0,9 0,5 0,8 ..
6.2.3. Företagshälsovård (netto) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
6.2.4. Ersättning p.g.a. arbetsförhållandets upphörande 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -
7. Utbildningskostnader 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,9 0,8
8. Övriga arbetskraftskostnade r 0,7 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,5 0,5
8.1. Skyddsdräkter, arbetskläder 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
8.2. Kostnader för personalrekrytering 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
8.3. Övriga arbetskraftskostnader 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3
9. Understöd som arbetsgivare erhållit -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -0,6 -0,2 -
9.1. Sysselsättningsstöd -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,6 -0,1 -
9.2. Utbildningsersättningar 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -
10. Totala arbetskraftskostnader 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11. Penninglön = 1+2+4+6.2.1+6.2.2+6.2.4 78,2 78,4 78,1 78,6 75,4 75,6 77,1 78,8

Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Jonninen (09) 1734 3581, tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 22.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2008, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur år 2008, procenter . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2008/tvtutk_2008_2010-10-22_tau_002_sv.html