Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannusten rakenne sektoreittain vuonna 2008, prosenttia

Kustannuserä Sektorit
yhteensä
Yksityinen sektori Kuntasektori Valtio
Yhteensä Jalostus Palvelut Yhteensä Kunnat Kunta-
yhtymät
1. Välitön ansio 59,9 59,7 58,7 60,5 57,4 56,1 60,0 62,0
- josta koulutusajan palkat 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,6
2. Kertaluontoiset palkkaerät 5,5 6,2 6,8 5,7 3,8 3,9 3,7 3,6
2.1. Tulospalkkio 1,8 2,5 2,8 2,3 0,2 0,2 0,1 -
2.2. Lomaraha 3,3 3,2 3,3 3,2 3,5 3,5 3,4 3,6
2.3 .Palvelusvuosikorvaus 0,2 0,3 0,5 0,1 - - - -
2.4. Varallaolokorvaus, luottamusmieskorvaus ymv. 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 -
3. Henkilöstörahastot 0,0 0,1 0,0 0,1 - - - -
4. Vapaapäivien palkat 10,9 10,5 10,6 10,4 12,1 12,6 11,4 11,2
4.1.1 Loma-ajan palkat 7,0 6,5 6,5 6,5 7,6 7,5 7,9 8,9
4.1.2. Koulutyön keskeytysajan palkat 0,3 0,0 - 0,1 1,3 1,8 0,3 ..
4.2. Lomakorvaukset 0,6 0,8 0,7 0,8 0,5 0,5 0,5 ..
4.3. Arkipyhien palkat 2,2 2,2 2,0 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3
4.4. Työajan lyhennysvapaan palkat 0,3 0,4 0,6 0,3 - - - -
4.5. Varallaolo- ja vuorovapaat 0,2 0,3 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 -
4.6. Muut vapaapäivien palkat 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 ..
5. Luontoisedut 0,9 1,2 0,9 1,4 0,3 0,4 0,1 0,1
6. Sosiaaliturvan kustannukset 21,7 21,1 21,6 20,6 26,1 27,2 23,7 21,7
6.1 Varsinaisen sosiaaliturvan kustannukset 19,4 18,6 19,2 18,1 23,7 24,9 21,2 19,1
Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut 19,2 18,3 18,9 17,8 23,6 24,8 21,2 19,1
6.1.1. Työeläkemaksut 14,4 13,2 13,4 13,1 18,3 19,5 15,8 15,8
6.1.2. Sosiaaliturvamaksu 2,7 2,7 2,9 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0
6.1.3. Työttömyysvakuutusmaksu 1,6 1,7 1,8 1,6 2,0 2,0 2,1 -
6.1.4. Tapaturmavakuutusmaksu 0,6 0,7 0,9 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Sopimusvaraiset ja vapaaehtoiset sos.vak.maksut 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.5. Lisäeläkemaksut 0,1 0,2 0,2 0,2 - - - -
6.1.6. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
6.1.7. Vapaa-ajan vakuutus- ja vastuuvakuutusmaksut 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 - -
6.2 Tapauskohtaisen sosiaaliturvan kustannukset 2,3 2,4 2,4 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6
6.2.1. Sairausajan palkat (netto) 1,5 1,6 1,7 1,6 1,9 1,8 1,9 2,0
6.2.2. Lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat (netto) 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 ..
- sairausajan palkkojen palautukset 0,5 0,4 0,3 0,3 0,9 0,5 0,8 ..
6.2.3. Työterveyshuolto (netto) 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,6
6.2.4. Työsuhteen päättymisestä johtuva korvaus 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 -
7. Työpaikkakoulutus 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,3 0,9 0,8
8. Muut työvoimakustannukset 0,7 0,8 0,8 0,7 0,3 0,2 0,5 0,5
8.1. Työ- ja suojavaatteet 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1
8.2. Rekrytointikustannukset 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
8.3. Muut työvoimakustannukset 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3
9. Työnantajatuet -0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,5 -0,6 -0,2 -
9.1. Työllistämistuki -0,1 0,0 0,0 0,0 -0,4 -0,6 -0,1 -
9.2. Koulutuskorvaus 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 -
10. Kokonaistyövoimakustannukset 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
11. Rahapalkka = 1+2+4+6.2.1+6.2.2+6.2.4 78,2 78,4 78,1 78,6 75,4 75,6 77,1 78,8

Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Jonninen (09) 1734 3581, tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 22.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2008, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannusten rakenne sektoreittain vuonna 2008, prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2008/tvtutk_2008_2010-10-22_tau_002_fi.html