Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsgivarsektor år 2012

Korrigerats 29.9.2014. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
Arbetskostnadspost Sektorerna totalt Privata sektorn totalt (B–S) Industri och byggande inom den privata sektorn (B–F) Tjänster inom den privata sektorn (G-S) Kommunsektorn Staten
1. Direkt inkomst 59,7 60,1 59,4 60,6 58,3 60,4
2. Löneposter av engångsnatur 6,0 6,6 7,7 6,0 4,9 3,7
2.1. Resultatpremie 1,4 2,0 2,3 1,8 0,1 0,2
2.2. Andra löneposter av engångsnatur 4,6 4,7 5,4 4,2 4,8 3,5
3. Personalfonder .. 0,1 0,1 0,1 - -
4. Lön för lediga dagar 10,7 10,5 10,2 10,7 10,6 13,9
4.1. Lön för semestertiden .. 6,8 6,8 6,8 .. 10,7
4.2. Lön för söckenhelger .. 1,9 1,9 1,9 .. 2,9
4.3. Lön för andra ledigheter totalt .. 1,8 1,5 2,0 .. 0,3
5. Naturaförmåner 1,0 1,4 1,1 1,6 0,0 0,2
6. Kostnader för den social trygghet 21,3 20,0 20,2 19,9 25,4 20,4
6.1. Kostnader för den egentliga sociala tryggheten 19,2 18,1 18,2 18,1 22,6 18,2
Lagstadgade socialförsäkringsavgifter 19,0 17,8 17,9 17,7 22,6 18,2
6.1.1 Arbetspensionsavgifter 14,9 13,7 13,6 13,8 18,2 16,1
6.1.2 Socialskyddsavgift 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7
6.1.3 Arbetslöshetsförsäkringspremie .. 1,9 1,9 1,8 2,4 -
6.1.4 Olycksfallsförsäkringspremie 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4
Avtalsbundna och frivilliga socialförsäkringsavgifter 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0
6.1.5 Tilläggspensionsavgifter .. 0,2 0,2 0,2 - -
6.1.6 Grupplivförsäkringspremie 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6.1.7 Försäkrings- och ansvarsförsäkringsavgifter för fritid .. 0,1 0,1 0,1 0,0 -
6.2. Kostnader för den fallspecifika sociala tryggheten 2,1 1,9 2,0 1,8 2,7 2,2
6.2.1 Löner i anslutning till barnafödsel och -vård, netto 1,6 1,4 1,5 1,3 2,4 1,4
- återbetalning av löner för sjukdomstid -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 -1,1 -0,9
6.2.2 Företagshälsovård (netto) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8
7. Utbildningskostnader 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9
8. Övriga arbetskraftskostnader 0,6 0,7 0,8 0,7 0,2 0,5
9. Arbetskraftskostnad före understöd som arbetsgivaren erhållit 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Penninglön = 1+2+4+6.2.1 78,1 78,6 78,8 78,5 76,2 79,4
11. Understöd som arbetsgivaren erhållit -0,3 -0,2 -0,0 -0,3 -0,7 -

Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2012. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hanna Jokimäki 029 551 3667, Pentti Jonninen , tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 26.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2012, Tabellbilaga 2. Arbetskraftskostnadernas struktur efter arbetsgivarsektor år 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2012/tvtutk_2012_2014-09-26_tau_002_sv.html