Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Työvoimakustannusten rakenne työnantajasektoreittain vuonna 2012

Taulukkoa korjattu 29.9.2014. Korjatut luvut on merkitty punaisella.
Työvoimakustannuserä Sektorit yhteensä Yksityinen sektori yhteensä (B-S) Yksityisen sektorin teollisuus ja rakentaminen (B-F) Yksityisen sektorin palvelut (G-S) Kuntasektori Valtio
1. Välitön ansio 59,7 60,1 59,4 60,6 58,3 60,4
2. Kertaluontoiset erät 6,0 6,6 7,7 6,0 4,9 3,7
2.1. Tulospalkkiot 1,4 2,0 2,3 1,8 0,1 0,2
2.2. Muut kertaluontoiset erät 4,6 4,7 5,4 4,2 4,8 3,5
3. Henkilöstörahastot .. 0,1 0,1 0,1 - -
4. Vapaapäivien palkat 10,7 10,5 10,2 10,7 10,6 13,9
4.1. Loma-ajan palkat .. 6,8 6,8 6,8 .. 10,7
4.2. Arkipyhien palkat .. 1,9 1,9 1,9 .. 2,9
4.3. Muiden vapaiden palkat yhteensä .. 1,8 1,5 2,0 .. 0,3
5. Luontoisedut 1,0 1,4 1,1 1,6 0,0 0,2
6. Sosiaaliturvan kustannukset 21,3 20,0 20,2 19,9 25,4 20,4
6.1. Varsinaisen sosiaaliturvan kustannukset 19,2 18,1 18,2 18,1 22,6 18,2
Lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut 19,0 17,8 17,9 17,7 22,6 18,2
6.1.1 Työeläkemaksut 14,9 13,7 13,6 13,8 18,2 16,1
6.1.2. Sosiaaliturvamaksu 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7
6.1.3. Työttömyysvakuutusmaksu .. 1,9 1,9 1,8 2,4 -
6.1.4. Tapaturmavakuutusmaksu 0,5 0,5 0,7 0,4 0,3 0,4
Sopimusvaraiset ja vapaaehtoiset sos.vak.maksut 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,0
6.1.5. Lisäeläkemaksu .. 0,2 0,2 0,2 - -
6.1.6. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
6.1.7. Vapaa-ajan vakuutus- ja vastuuvakuutusmaksut .. 0,1 0,1 0,1 0,0 -
6.2. Tapauskohtaisen sosiaaliturvan kustannukset 2,1 1,9 2,0 1,8 2,7 2,2
6.2.1. Sairausajan ja lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat, netto 1,6 1,4 1,5 1,3 2,4 1,4
— Sairausajan palkkojen palautukset -0,7 -0,6 -0,5 -0,6 -1,1 -0,9
6.2.2. Työterveyshuolto (netto) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3 0,8
7. Työpaikkakoulutus 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,9
8. Muut työvoimakustannukset 0,6 0,7 0,8 0,7 0,2 0,5
9. Työvoimakustannus ennen työnantajatukia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
10. Rahapalkka = 1+2+4+6.2.1 78,1 78,6 78,8 78,5 76,2 79,4
11. Työnantajatuet -0,3 -0,2 -0,0 -0,3 -0,7 -

Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hanna Jokimäki 029 551 3667, Pentti Jonninen , tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2012, Liitetaulukko 2. Työvoimakustannusten rakenne työnantajasektoreittain vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2012/tvtutk_2012_2014-09-26_tau_002_fi.html