Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden ympäristönsuojelumenotilastossa elokuussa 2010

Suomessa on otettu vuonna 2009 käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä löytyy Tilastokeskuksen TOL 2008 -sivulla: http://tilastokeskus.fi/til/tol2008.html. Lähemmin TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan Tilastokeskuksen luokitussivuilla: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/toimiala/910-2008/index.html.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön Teollisuuden ympäristönsuojelumenotilastossa elokuussa 2010. Vuoden 2008 tiedot julkaistaan sekä TOL 2002- että TOL 2008-luokituksen mukaisina, mutta vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002-luokituksella.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Tilastokeskuksen internet-sivuilla käytetty teollisuudenalakohtainen julkaisutaso ja niihin sisältyvät toimialaluokat sekä aiemmin käytetyn TOL 2002-luokituksen mukaisena että käyttöön otettavan TOL 2008-luokituksen mukaisena.

Teollisuudenalakohtainen julkaisutaso ja toimialaluokat

TOL 2002-luokituksella TOL 2008-luokituksella
40, 41 Energia- ja
vesihuolto
35, 36 Energia- ja vesihuolto
20,21,22 Metsäteollisuus 16, 17, 18 Metsäteollisuus
23, 24, 25, 26 Kemian- ja
mineraaliteollisuus
19, 20, 21, 22, 23 Kemian- ja
mineraaliteollisuus
27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35
Metalliteollisuus 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 33
Metalliteollisuus
10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 36
Muu teollisuus 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 31, 32
Muu teollisuus

Teollisuudenalakohtaisten TOL 2002- ja TOL 2008 -luokitusten vertailtavuus

Teollisuuden ympäristönsuojelumenotilasto pysyy TOL 2008 -luokituksella pääosin samansisältöisenä kuin aiemmin TOL 2002 -luokitusta käytettäessä.

Uuden toimialaluokituksen mukaiset tilastoon sisältyvät pääluokat ovat

  • B Kaivostoiminta ja louhinta (05 - 09)
  • C Teollisuus (10 - 33)
  • D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (35)
  • E pääluokasta vain toimiala 36 'Veden otto, puhdistus ja jakelu'

Merkittävimmät muutokset yo. taulukossa esitetyssä teollisuudenalakohtaisessa luokkajaossa ovat:

  • TOL 2008-luokka 18 'Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen' ei enää sisällä kustannustoimintaa kuten aikaisemmin TOL 2002-luokka 22 sisälsi. Kustannustoiminta on siirretty pois teollisuuden pääluokasta.
  • Metalliteollisuuteen kuuluva TOL 2008-luokka 26 ei enää sisällä kokonaan TOL 2002-luokan 33 'Lääkintäkojeiden, hienomekaanisten kojeiden ja optisten instrumenttien sekä kellojen valmistuksen' sisältöä, vaan eräitä toimintoja siitä on siirretty Muuhun teollisuuteen kuuluvaan TOL 2008-luokkaan 32 'Muu valmistus'.

Taannehtivien tietojen julkaiseminen TOL 2008 -luokituksella

Teollisuuden ympäristönsuojelumenotilaston sisältämät vuosien 2000 - 2007 tiedot julkaistaan muunnettuina uuden TOL 2008-luokituksen mukaisiksi elokuussa 2010. TOL 2002 -luokituksen mukaiset tiedot säilytetään tilaston kotisivulla.


Päivitetty 17.8.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/tymm_2010-08-17_uut_001.html