Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.6.2011

Vuoden 2010 lopun työttömistä yli puolet työttömiä myös vuotta aiemmin

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2010 lopussa työttömänä olleista yli puolet oli työttömänä myös vuotta aiemmin. Töissä työttömistä oli ollut reilu neljännes ja opiskelemassa alle 10 prosenttia. Työelämästä työttömiksi siirtyneiden osuus oli pienempi vuosiin 2008 ja 2009 verrattuna. Työssäkäyntitilaston tieto työttömyydestä perustuu työ- ja elinkeinoministeriön työnhakijarekisteriin.

Vuosien 2008–2010 työttömien toiminta edellisen vuoden lopussa

Vuosien 2008–2010 työttömien toiminta edellisen vuoden lopussa

Vuoden 2010 lopussa työttömiä työnhakijoita oli 268 235, joista miehiä oli 156 085 ja naisia 112 150. Vuoden 2009 lopusta työttömien määrä väheni 31 600 eli 10,5 prosenttia. Työttömien miesten määrä väheni 13,3 prosenttia ja naisten 6,4 prosenttia. Eniten työttömyys väheni nuorten alle 30-vuotiaiden ikäryhmässä: nuorten työttömien miesten määrä väheni noin 20 prosenttia ja naisten noin kymmenen prosenttia. Kokonaistyöttömyysaste väheni 11,6 prosentista 10,4 prosenttiin (1,2 prosenttiyksikköä). Alle 30-vuotiaiden työttömyysaste väheni 13,9 prosentista 11,6 prosenttiin (2,3 prosenttiyksikköä).

Vaikka työttömien määrä vähenikin vuoden 2009 lopusta, pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömien määrä lisääntyi edellisestä vuodesta noin 20 000 henkilöllä. Vuoden 2010 työttömistä noin 143 100 eli 53,4 prosenttia oli ollut työttömänä myös vuotta aiemmin. Vuotta aiemmin vastaavat luvut olivat 122 600 ja 40,9 prosenttia. Eniten pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömiä oli 55 vuotta täyttäneiden työttömien ikäluokassa. 55 vuotta täyttäneitä työttömiä oli vuoden 2010 lopussa noin 23 500 ja heistä noin 67 prosenttia oli ollut työttömänä myös vuoden 2009 lopussa. Nuorista, alle 25-vuotiaista työttömistä, pitkäaikais- tai toistuvaistyöttömiä oli noin 28 prosenttia. Yhtäjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli vuoden 2010 lopun työttömistä lähes 60 000.

Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osuudet vuoden 2010 työttömistä iän mukaan

 Pitkäaikais- ja toistuvaistyöttömien osuudet vuoden 2010 työttömistä iän mukaan

Työttömyysriski suurin nuorilla miehillä

Työttömyysriskillä kuvataan työllisistä työttömäksi joutuneiden osuutta. Riski voidaan laskea sukupuolen ja iän mukaan tai vaikkapa eri toimialoille.

Vuonna 2010 työllisen miehen riski joutua työttömäksi oli 3,6 ja naisen 3,0 prosenttia. Suurin työttömyysriski oli 18–24 -vuotiailla (4,8 %) ja 55 vuotta täyttäneillä miehillä (4,5 %). Miesten riski joutua työttömäksi oli kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin naisten, ja ero oli suurin juuri nuoremmissa ja vanhemmissa ikäluokissa.

Edelliseen vuoteen verrattuna miesten työttömyysriski väheni 2,2 ja naisten 1,1 prosenttiyksikköä. Eniten väheni 18–24 -vuotiaiden miesten riski eli 4,6 prosenttiyksikköä (9,4 prosentista 4,8 prosenttiin).

Työllisten työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2010

Työllisten työttömyysriski sukupuolen ja iän mukaan vuonna 2010

Vuoden 2010 lopun työttömistä oli ollut työllisenä vuoden 2008 lopussa 114 380. Määrällisesti eniten työttömäksi joutui teollisuuden toimialalta noin 28 700 henkilöä. Seuraavaksi eniten rakentamisesta (12 800) ja tukku- ja vähittäiskaupasta (12 600).

Suurin työttömyysriski oli rakentamisessa (8,2 %), teollisuudessa (7,5 %) ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa (6,9 %). Pienin riski taas oli sähkö-, kaasu- ja lämpöhuollossa (1,5 %) ja rahoitustoiminnassa (2,2 %). Miesten ja naisten riski joutua työttömäksi on hyvin erilainen: lähes kaikilla aloilla miesten työttömyysriski oli jonkin verran suurempi, vaikkakin erot ovat tasaantuneet edellisestä vuodesta. Jopa miesvaltaisilla aloilla, kuten rakentamisessa ja teollisuudessa, miesten riski joutua työttömäksi oli 0,5–1,8 prosenttiyksikköä suurempi. Vain muutamilla toimialoilla naisten työttömyysriski oli suurempi kuin miesten.

Työttömyysriski toimialoittain

Työttömyysriski toimialoittain

Maakunnittain tarkasteltuna suurin riski joutua työttömäksi oli Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, joissa vuoden 2009 lopun työllisistä oli vuotta myöhemmin työttömänä noin viisi prosenttia. Pienin työttömyysriski oli Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, joissa työttömäksi joutumisen riski vaihteli 1,2 prosentista 2,9 prosenttiin.


Lähde: Työssäkäyntitilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaija Ruotsalainen (09) 1734 3599, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (254,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Työttömien taustat 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2010/01/tyokay_2010_01_2011-06-29_tie_001_fi.html