Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.5.2015

Vuonna 2014 yli 60-vuotiaista työttömistä 78 prosenttia työttömänä myös vuotta aiemmin

Vuoden 2014 lopussa työttömänä olleista vuotta aiemmin oli työttömänä 51,2 prosenttia. Työttömyys toistui tai jatkui erityisesti 60 vuotta täyttäneillä, joista 78,4 prosenttia oli työttömänä myös edellisenä vuonna. Vuoden 2014 lopussa 18–64-vuotiaita työttömiä oli työssäkäyntitilaston mukaan noin 360 000 henkeä. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.

Työttömien määrä vuosina 2000–2014 sekä edellisenä vuonna työttömänä olleiden osuus, %

Työttömien määrä vuosina 2000–2014 sekä edellisenä vuonna työttömänä olleiden osuus, %

Vuosina 2013–2014 työttömien määrä kasvoi työssäkäyntitilaston mukaan runsaalla 34 000:lla (10,5 %:lla). Samaan aikaan kahtena peräkkäisenä vuonna työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä kasvoi 51,2 prosenttiin. Vuonna 2014 työttömistä 29,8 prosenttia oli edellisenä vuonna työllisiä ja 9,5 prosenttia opiskelijoita. Muihin ryhmiin kuuluvia oli 9,4 prosenttia. Työttömänä kahtena vuonna peräkkäin olleiden osuus työttömistä oli 2000-luvulla suurin vuonna 2000, jolloin se oli 58,5 prosenttia. Matalimmillaan osuus oli 2009, jolloin 41,0 prosenttia työttömistä oli työttömänä myös edellisenä vuonna.

Yhä suurempi osa työttömistä oli täyttänyt 60 vuotta. Vuonna 2000 yli 60-vuotiaiden työttömien osuus oli 3,7 prosenttia, kun se vuonna 2014 oli 12,5 prosenttia. Ikääntyneille työttömille tarkoitettuja työttömyyseläkkeitä ei ole myönnetty vuoden 2011 jälkeen. Ikääntyneillä työttömyys toistuu tai jatkuu muita useammin. Seuraavassa kuviossa on esitetty kaksi vuotta peräkkäin työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä vuosina 2000, 2009 ja 2014 iän mukaan. Vuonna 2014 lähes neljä viidestä 60 vuotta täyttäneestä työttömästä oli työttömänä myös edellisvuonna. Alle 25-vuotiailla osuus oli tarkasteluvuodesta riippumatta selvästi matalin.

Edellisenä vuonna työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä iän mukaan vuosina 2000, 2009 ja 2014, %

 Edellisenä vuonna työttömänä olleiden osuus kaikista työttömistä iän mukaan vuosina 2000, 2009 ja 2014, %

Sukupuolen mukaan tarkasteltuna vuonna 2014 työttömistä miehistä 53,7 prosenttia oli työttömänä myös vuotta aiemmin, kun naisilla osuus oli 47,8 prosenttia. Ikäryhmittäin tarkasteltuna kuitenkin 60 vuotta täyttäneistä naisista miehiä suurempi osuus oli työttömänä myös 2013 (liitetaulukko 1).

Alueellisesti työttömyyden toistumisessa ja jatkumisessa oli suuria eroja: Ahvenanmaalla vain 38,9 prosenttia työttömistä oli työttömänä myös edellisenä vuonna (koko maa: 51,2 %). Lapissa osuus oli korkein, 56,6 prosenttia. Kun tarkastellaan viiden vuoden ajan joka vuosi työttömänä olleita, osuus vuoden 2014 työttömistä oli korkeimmillaan Keski-Suomessa (10,6 %) ja matalin Ahvenanmaalla (4,6 %). Maakunnittaiset tiedot löytyvät liitetaulukosta 2.


Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Aura Pasila 029 551 3576, tyossakaynti@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (257,5 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2014/02/tyokay_2014_02_2015-05-29_tie_001_fi.html