Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Vuonna 2015 työttömiksi jääneiden yrittäjien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2014 1)

Ammattiryhmä (AML 2010) Yrittäjistä työttömänä vuoden 2015 lopussa 2) 3) 4) Yrittäjiä yhteensä vuonna 2014 6)
Yhteensä Naisia Miehiä Nuoria alle 29-vuotiaita Nuorten osuus kaikista työttömäksi jääneistä yrittäjistä, % 5)
5221 Kauppiaat (pienyrittäjät) 253 160 93 10 4,0 9 730
51202 Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt 179 71 108 9 5,0 4 303
7111 Talonrakentajat 169 14 155 15 8,9 11 275
6130 Yhdistetyn maanviljelyn ja eläintenkasvatuksen harjoittajat 151 79 72 11 7,3 18 262
61111 Peltoviljelijät 106 42 64 .. .. 10 242
5141 Kampaajat ja parturit 103 95 8 21 20,4 9 388
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat 71 3 68 6 8,5 4 067
5151 Siivoustyön esimiehet toimistoissa, hotelleissa ja muissa laitoksissa 67 46 21 .. .. 2 588
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 66 9 57 5 7,6 6 179
61211 Karjankasvattajat ym. 65 34 31 9 13,8 10 113
Yhteensä 3 941 1 679 2 262 126 7,6 239 970
Tuntematon 1 039 439 600 42 0,1 24 274
1) Ammattiryhmät ovat Ammattiluokitus 2010:n mukaisia.
2) Vuoden 2014 18–74-vuotiaista yrittäjistä työttömänä vuoden 2015 lopussa
3) Kaikista vuonna 2015 työttömäksi jääneistä vuoden 2014 yrittäjistä ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 26,4 prosentilla.
4) ..= Tietoa ei ole saatu, se on epävarma tai salassapitosäännön alainen.
5) Vuonna 2015 yrittäjistä työttömiksi jääneiden alle 29-vuotiaiden nuorten osuus kaikista vuonna 2015 yrittäjistä työttömäksi jääneistä ammattiryhmittäin.
6) Vuoden 2014 ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 10,1 prosentilla kaikista 18–74-vuotiaista yrittäjistä.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, Marketta Oinonen 029 551 3602, Merja Rajaniemi 029 551 3607, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 04.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2014, Liitetaulukko 4. Vuonna 2015 työttömiksi jääneiden yrittäjien yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2014 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2014/04/tyokay_2014_04_2016-11-04_tau_004_fi.html