Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1b. Vuonna 2015 18–74-vuotiaiden perheellisten palkansaajien ammattirakenne 1)

Ammattiryhmä (AML 2010) Perheellisiä palkansaajia Naisia Miehiä Osuus, % 2)
0 Sotilaat 6 505 225 6 280 0,4
1 Johtajat 53 968 16 242 37 726 3,6
2 Erityisasiantuntijat 337 954 182 400 155 554 22,6
3 Asiantuntijat 304 506 190 711 113 795 20,4
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 96 943 73 052 23 891 6,5
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 313 815 234 310 79 505 21,0
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 12 985 5 607 7 378 0,9
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 140 048 11 792 128 256 9,4
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 123 731 24 680 99 051 8,3
9 Muut työntekijät 103 064 63 939 39 125 6,9
Yhteensä 1 493 519 802 958 690 561 100,0
Perheellisiä palkansaajia yhteensä 1 548 312 830 742 717 570  
X Tuntematon 54 793 27 784 27 009  
1) Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Lapsen iällä ei ole väliä. Ammattiryhmät ovat Ammattiluokitus 2010:n mukaisia.
2) Ammattiryhmään kuuluvien perheellisten palkansaajien osuus kaikista perheellisistä palkansaajista pl. tuntemattomat.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2015, Liitetaulukko 1b. Vuonna 2015 18–74-vuotiaiden perheellisten palkansaajien ammattirakenne 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2015/04/tyokay_2015_04_2017-10-20_tau_002_fi.html