Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1c. Vuonna 2015 18–74-vuotiaiden perheettömien palkansaajien ammattirakenne 1)

Ammattiryhmä (AML 2010) Perheettömiä palkansaajia Naisia Miehiä Osuus, % 2)
0 Sotilaat 1 491 75 1 416 0,3
1 Johtajat 7 793 3 116 4 677 1,7
2 Erityisasiantuntijat 82 197 42 000 40 197 18,2
3 Asiantuntijat 77 800 46 097 31 703 17,2
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 34 032 22 044 11 988 7,5
5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 102 756 68 720 34 036 22,7
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 5 261 1 956 3 305 1,2
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 51 066 3 661 47 405 11,3
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 45 900 7 425 38 475 10,1
9 Muut työntekijät 44 107 23 447 20 660 9,7
Yhteensä 452 403 218 541 233 862 100,0
Perheettömiä palkansaajia yhteensä 474 236 229 000 245 236  
X Tuntematon 21 833 10 459 11 374  
1) Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. Lapsen iällä ei ole väliä. Ammattiryhmät ovat Ammattiluokitus 2010:n mukaisia.
2) Ammattiryhmään kuuluvien perheettömien palkansaajien osuus kaikista perheettömistä palkansaajista pl. tuntemattomat.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.10.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Ammatti ja sosioekonominen asema 2015, Liitetaulukko 1c. Vuonna 2015 18–74-vuotiaiden perheettömien palkansaajien ammattirakenne 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2015/04/tyokay_2015_04_2017-10-20_tau_003_fi.html