Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18–24-vuotiaiden määrä iän ja korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan vuonna 2017 1)

  Ikä
Korkein suoritettu tutkinto 18 19 20 21 22 23 24 Yhteensä
Perusaste/tutkinto tuntematon 3 270 3 654 4 155 4 204 4 298 4 271 4 511 28 363
Ammatillisen koulutuksen tutkinto 125 4 647 6 358 4 905 5 109 5 298 5 158 31 600
Ylioppilastutkinto 51 4 963 4 101 1 828 1 162 968 958 14 031
Korkea-asteen tutkinto 0 0 1 19 190 517 794 1 521
Yhteensä 3 446 13 264 14 615 10 956 10 759 11 054 11 421 75 515
1) Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevilla viitataan henkilöihin, jotka olivat pääasialliselta toiminnan ryhmissä: työttömät, eläkeläiset ja muut työvoiman ulkopuolella olevat

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.2.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. pääasiallinen toiminta ja ammattiasema 2017, Liitetaulukko 1. Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 18–24-vuotiaiden määrä iän ja korkeimman suoritetun tutkinnon mukaan vuonna 2017 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2017/01/tyokay_2017_01_2019-02-12_tau_001_fi.html