Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vuoden 2018 työllisten ja työllisten naisten ja miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2013

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan vuoden 2018 lopussa yleisimmin työskenneltiin myyjinä (104 000), lähihoitajina (75 500) sekä sairaanhoitajina (71 500). Viidessä vuodessa kaksi ammattiryhmää, rahdinkäsittelijät ja varastontyöntekijät sekä yleissihteerit, olivat tippuneet pois työllisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta. Kymmenen yleisimmän ryhmän joukkoon nousivat talonrakentajat sekä sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat.

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2018

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2018

Yleisimpiä ammattiryhmiä tarkasteltiin Ammattiluokitus 2010:n 4-numerotasolla. 1)

Vuonna 2018 rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä työskenteli 38 000 henkilöä ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 11, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi vielä sijalta 10. Aiemmin rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä oli toiminut 36 300 henkilöä. Rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä vuonna 2013 työskennelleistä noin 7 100 henkilöä ei kuulunut enää väestöön tai työllisiin vuonna 2018.

Yleissihteereinä työskenteli 32 900 henkilöä vuonna 2018, ja ammattiryhmä oli sijalla 13. Viisi vuotta aikaisemmin yleissihteerit olivat sijalla 9. Tuolloin yleissihteereinä työskenteli yhteensä 40 500 henkilöä. Osa yleissihteereinä vuonna 2013 työskennelleistä, noin 9 300 henkilöä, ei kuulunut enää väestöön tai työllisiin vuonna 2018.

Vuonna 2018 naiset työskentelivät yleisimmin myyjinä (68 100), lähihoitajina (67 500) ja sairaanhoitajina (65 900). Miesten yleisimmät ammattiryhmät olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (40 100), talonrakentajat (38 000) sekä myyjät (36 000).

Myyjät kuuluivat edelleen ainoana ammattiryhmänä sekä naisten että miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon vuonna 2018. Tilanne on pysynyt samana koko tarkasteluajanjakson 2013–2018 ajan. Myyjistä naisia oli noin 65 prosenttia ja miehiä noin 35 prosenttia. Vuoteen 2013 verrattuna lähentymistä osuuksissa oli tapahtunut noin kolme prosenttiyksikköä (naisia oli 68 ja miehiä 32 prosenttia myyjistä vuonna 2013).

1.1 Viiden vuoden aikana naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta tippui kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat ja tilalle nousi peruskoulun alaluokkien opettajat vuonna 2018

Vuoteen 2018 verrattuna vuoden 2013 työllisten naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta poistui kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat sijalle 12 ja tilalle nousi peruskoulun alaluokkien opettajat sijalle 10.

Taulukko 1. Työllisten naisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2018

Ammattiryhmä (AML2010 4-numerotaso) Työllisiä Naisia Osuus työllisistä naisista, % Naisten osuus, % Miesten osuus, %
5223 Myyjät 104 034 68 102 5,8 65,5 34,5
5321 Lähihoitajat 75 513 67 475 5,7 89,4 10,6
3221 Sairaanhoitajat ym. 71 514 65 868 5,6 92,1 7,9
9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 69 116 56 969 4,8 82,4 17,6
5311 Lastenhoitotyöntekijät 41 298 39 539 3,3 95,7 4,3
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 36 915 32 909 2,8 89,1 10,9
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 38 872 30 569 2,6 78,6 21,4
4120 Yleissihteerit 32 945 28 683 2,4 87,1 12,9
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 42 792 28 339 2,4 66,2 33,8
2341 Peruskoulun alaluokkien opettajat 27 046 21 115 1,8 78,1 21,9
Työllisten määrä naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 540 045 439 568 37,2 81,4 18,6
Työlliset yhteensä 2 373 668 1 182 292 100,0 49,8 50,2

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskenteli 17 800 naista vuonna 2018 ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 12, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi sijalta 10. Vuonna 2018 naisia työskenteli 3 400 henkilöä vähemmän kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina kuin vuonna 2013 (21 200 henkilöä vuonna 2013). Vuonna 2013 kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskennelleistä naisista noin 4 300 henkilöä ei ollut työllisiä tai kuulunut väestöön enää vuonna 2018.

Miehiä kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoina työskenteli 3 600 vuonna 2018, mikä oli 200 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2013. Ammattiryhmä oli 87. yleisin miehillä vuonna 2018.

Naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon, kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijoiden tilalle, nousi peruskoulun alaluokkien opettajien ammattiryhmä, sijalle kymmenen. Yhteensä 21 100 naista työskenteli peruskoulun alaluokkien opettajana vuonna 2018, mikä oli 1 000 naista enemmän kuin vuonna 2013.

Miehiä peruskoulun alaluokkien opettajina työskenteli noin 6 000 henkilöä vuonna 2018 (vajaa 100 vähemmän kuin vuonna 2013) ja ammattiryhmä oli miesten 50. yleisin.

1.2 Viiden vuoden aikana miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta tippui kirvesmiehet ja rakennuspuusepät ja tilalle nousi sovellussuunnittelijat

Vuoteen 2013 verrattuna vuoden 2018 työllisten miesten kymmenen yleisimmän ammatin ryhmään nousi sovellussuunnittelijat, sijalle seitsemän (aiemmin sijalla 17.). Listalta poistui kirvesmiehet ja rakennuspuusepät, sijalta 9 sijalle 12.

Sovellussuunnittelijoina työskenteli 23 400 miestä vuonna 2018. Miesten määrä sovellussuunnittelijoina noin 1,6 kertaistui vuodesta 2013. Vuonna 2013 miehiä sovellussuunnittelijoina oli 13 800. Naisia sovellussuunnittelijoina työskenteli noin 1 000 enemmän vuonna 2018 kuin vuonna 2013, yhteensä 5 100 ja ammattiryhmä oli 43. yleisin naisilla (aiemmin sijalla 57).

Taulukko 2. Työllisten miesten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2018

Ammattiryhmä (AML2010 4-numerotaso) Työllisiä Miehiä Osuus työllisistä miehistä, % Miesten osuus, % Naisten osuus, %
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 42 645 40 140 3,4 94,1 5,9
7111 Talonrakentajat 40 232 37 994 3,2 94,4 5,6
5223 Myyjät 104 034 35 932 3,0 34,5 65,5
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 37 986 30 692 2,6 80,8 19,2
3322 Myyntiedustajat 40 072 25 383 2,1 63,3 36,7
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat 24 507 23 448 2,0 95,7 4,3
2512 Sovellussuunnittelijat 27 629 22 508 1,9 81,5 18,5
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät 25 650 21 895 1,8 85,4 14,6
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 19 288 18 773 1,6 97,3 2,7
3115 Konetekniikan asiantuntijat 17 464 16 061 1,3 92,0 8,0
Työllisten määrä miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 379 507 272 826 22,9 71,9 28,1
Työlliset yhteensä 2 373 668 1 191 376 100,0 50,2 49,8

Vuonna 2018 kirvesmiehinä ja rakennuspuuseppinä työskenteli 15 800 miestä, mikä oli 200 miestä vähemmän kuin vuonna 2013. Vuonna 2013 kirvesmiehinä ja rakennuspuuseppinä työskennelleistä miehistä noin 3 800 henkilöä ei vuonna 2018 ollut enää työllisiä tai kuulunut väestöön.

Naisia kirvesmiehinä ja rakennuspuuseppinä työskenteli noin 500 vuonna 2018, mikä oli reilut 100 henkilöä enemmän kuin vuonna 2013. Ammattiryhmä oli 230. yleisin naisilla vuonna 2018.


1) Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,8 prosentilla kaikista työllisistä, noin 3,6 prosentilla kaikista työllisistä naisista ja 4,0 prosentilla kaikista työllisistä miehistä vuonna 2018.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3061, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2018, 1. Vuoden 2018 työllisten ja työllisten naisten ja miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2018/04/tyokay_2018_04_2020-11-09_kat_001_fi.html