Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Kriittiset ammatit sukupuolen ja perheellisten mukaan tarkasteltuna AML2010:n 2-numerotasolla (vähintään yksi alle 10 -vuotias lapsi taloudessa) vuonna 2018

Ammattiryhmä Työllisiä Naisia Miehiä Tyollisiä kriittisissä ammateissa Kriittisten tyollisten osuus, % Äidit kriittisissä ammateissa Isät kriittisissä ammateissa
01 Upseerit 4 734 120 4 614 4 734 100 48 1 501
02 Aliupseerit 3 167 202 2 965 3 167 100 44 873
03 Sotilasammattihenkilöstö 114 29 85 114 100 8 28
11 Johtajat, ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat 7 570 2 411 5 159 1 883 25 136 170
12 Hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat 23 506 7 942 15 564 1 954 8 126 445
13 Tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat 49 440 13 232 36 208 22 720 46 1 827 3 268
14 Hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen johtajat 15 307 4 703 10 604 8 987 59 492 1 713
22 Terveydenhuollon erityisasiantuntijat 37 899 26 769 11 130 36 047 95 7 026 3 222
23 Opettajat ja muut opetusalan erityisasiantuntijat 130 668 96 192 34 476 130 668 100 26 497 8 455
26 Lainopilliset, sosiaalialan ja kulttuurialan erityisasiantuntijat 62 480 41 697 20 783 1 557 2 289 133
31 Luonnontieteiden ja tekniikan asiantuntijat 79 773 17 086 62 687 301 0 19 98
32 Terveydenhuollon asiantuntijat 110 046 97 394 12 652 91 371 83 24 607 2 786
33 Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat 149 368 88 699 60 669 14 457 10 2 116 1 239
44 Muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 21 922 11 877 10 045 12 666 58 711 963
51 Palvelutyöntekijät 114 433 68 181 46 252 6 249 5 703 482
53 Hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät 181 507 163 997 17 510 181 507 100 37 977 3 351
54 Suojelu- ja vartiointityöntekijät 23 114 4 781 18 333 23 114 100 897 4 441
61 Maanviljelijät ja eläintenkasvattajat ym. 47 665 16 383 31 282 47 665 100 3 598 5 891
62 Metsä- ja kalatalouden työntekijät 5 868 850 5 018 5 868 100 164 778
75 Elintarvike-, puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät ym. 19 945 7 559 12 386 6 121 31 706 707
83 Kuljetustyöntekijät 101 296 7 619 93 677 60 891 60 867 11 287
91 Siivoojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät 70 785 58 184 12 601 70 390 99 8 745 1 724
92 Maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät 1 546 671 875 1 546 100 34 41
93 Teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät 52 486 9 676 42 810 37 0 1 9
96 Katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät ym. 7 651 2 681 4 970 1 024 13 57 116

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3061, Elina Mikkelä 029 551 2973, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 16.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2018, Liitetaulukko 1. Kriittiset ammatit sukupuolen ja perheellisten mukaan tarkasteltuna AML2010:n 2-numerotasolla (vähintään yksi alle 10 -vuotias lapsi taloudessa) vuonna 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2018/04/tyokay_2018_04_2020-11-09_tau_001_fi.html