Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.10.2021

Työllisten määrässä suuria alueellisia eroja palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla vuonna 2019

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan toimialoilla, joiden palkkataso oli yli 4 000 euroa, työskenteli 303 100 henkilöä ja toimialoilla, joiden palkkataso oli alle 3 000 euroa, 333 300 henkilöä vuonna 2019. Palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä henkilöitä asui suhteellisesti eniten Uudellamaalla ja vähiten Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työskenteleviä henkilöitä asui suhteellisesti eniten Kainuussa ja Lapissa ja vähiten Ahvenanmaalla ja Keski-Suomessa.

Työllisten määrä palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla vuosina 2015 ja 2019

Työllisten määrä palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla vuosina 2015 ja 2019

Palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteli 29 100 (11 %) henkilöä enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2015. Korkeimman palkkatason toimialoihin lukeutuvat informaatio ja viestintä, rahoitus- ja vakuutustoiminta, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto. Näillä toimialoilla kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansioiden keskiarvo oli Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan yli 4 000 euroa vuonna 2019. Kokonaisansioiden keskiarvoa käytetään palkkatason mittarina, sillä se kuvaa, millä toimialoilla maksetaan suhteellisesti eniten palkkoja ja millä toimialoilla vähiten. 

Palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työskenteli 21 400 (7 %) henkilöä enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2015. Matalimman palkkatason toimialoihin lukeutuvat maa-, metsä- ja kalatalous 1) , majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoimina. Näillä toimialoilla kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansoiden keskiarvo oli alle 3 000 euroa vuonna 2019.  

Palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työllisten määrä kasvoi eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa, jossa työskenteli 14 600 (11 %) henkilöä enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2015. Palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työllisten määrä kasvoi eniten hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa, jossa työskenteli 30 000 (20 %) henkilöä enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2015. Maa-, metsä- ja kalataloudessa työllisten määri laski sen sijaan 11 000:lla. 

Toimialoilla, joiden palkkataso oli 3 000–4 000 euroa, työskenteli 70 prosenttia (1 737 100) kaikista työllisistä. Näillä toimialoilla työskenteli 66 500 (4 %) henkilöä enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2015. Työllisten määrä kasvoi tässä ryhmässä eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, jossa työskenteli 22 600 (6 %) henkilöä enemmän vuonna 2019 kuin vuonna 2015. 

Uudellamaalla suhteellisesti eniten palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä

Maakunnittain tarkasteltuna Uudellamaalla asui suhteellisesti eniten palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä henkilöitä vuonna 2019. Tuhatta samanikäistä henkilöä kohden Uudellamaalla asui 146 näillä toimialoilla työskentelevää 18–64-vuotiasta  2) . Seuraavaksi eniten palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä 18–64-vuotiaita asui suhteellisesti vertailtuna Ahvenanmaalla ja Pirkanmaalla; Ahvenanmaalla 97 ja Pirkanmaalla 95 tuhatta samanikäistä henkilöä kohden. 

Suhteellisesti vähiten palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä henkilöitä asui Etelä-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Molemmissa maakunnissa asui tuhatta samanikäistä henkilöä kohden 44 näillä toimialoilla työskentelevää 18–64-vuotiasta. Myös Lapissa, Pohjois- Karjalassa ja Kainuussa tämä luku oli alle 50. 

Manner-Suomea tarkasteltaessa suhteellisesti eniten palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä 18–64-vuotiaita asui Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Näissä maakunnissa sijaitsee Suomen seitsemän suurinta kaupunkia: Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku ja Jyväskylä.   Pohjanmaalla, jossa sijaitsee Suomen viidenneksitoista suurin kaupunki Vaasa, asui suhteellisesti vertailtuna lähes yhtä paljon palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä 18–64-vuotiaita kuin Keski-Suomessa. 

18–64-vuotiaita työllisiä palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla tuhatta samanikäistä henkilöä kohden maakunnittain vuonna 2019

18–64-vuotiaita työllisiä palkkatasoltaan korkeimmilla ja matalimmilla toimialoilla tuhatta samanikäistä henkilöä kohden maakunnittain vuonna 2019

Palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työskenteleviä asui suhteellisesti eniten Kainuussa; tuhatta 18–64-vuotiasta kohden 128 samanikäistä työllistä. Kainuun jälkeen suhteellisesti eniten palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työskenteleviä asui Lapissa. Suhteellisesti vähiten palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla työskenteleviä asui sen sijaan Ahvenanmaalla ja Keski-Suomessa; Ahvenanmaalla 92 ja Keski-Suomessa 94 iältään 18–64-vuotiasta työllistä tuhatta samanikäistä kohden.  

Uudellamaalla asui palkkatasoltaan korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä 18–64-vuotiaita tuhatta samanikäistä henkilöä kohden 45 enemmän kuin palkkatasoltaan matalimmilla toimialoilla. Uudenmaan lisäksi vain Ahvenanmaalla tämä ero oli samansuuntainen. Kaikissa muissa maakunnissa asui sen sijaan enemmän palkkatasoltaan matalimmilla kuin korkeimmilla toimialoilla työskenteleviä 18–64-vuotiaita. Suurin tämä ero oli Kainuussa, jossa se oli 80 työllistä tuhatta samanikäistä henkilöä kohden, ja pienin Pirkanmaalla, jossa se oli lähes nolla. 


1) Maa-, metsä- ja kalatalouden palkansaajat ovat huonosti edustettuna palkkarakennetilastossa (1 700 palkansaajaa vuonna 2019).
2) Työssäkäyntitilastossa työllisiksi voi tulla määritellyksi 18–74-vuotiaat henkilöt. Maakunnittaisessa tarkastelussa yli 64-vuotiaat on kuitenkin rajattu pois. Heidän osuutensa on n. 1 % kaikista työllisistä.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Meri Raijas 029 551 3061, Jukka Tapio , info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 21.10.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. työttömien taustat 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2019/03/tyokay_2019_03_2021-10-21_tie_001_fi.html