Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vuoden 2019 työllisten, työllisten naisten ja työllisten miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2014

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston tietojen mukaan vuoden 2019 lopussa yleisimmin työskenneltiin myyjinä (107 300), lähihoitajina (75 500) sekä sairaanhoitajina (71 200). Viidessä vuodessa kaksi ammattiryhmää, yleissihteerit sekä rahdinkäsittelijät ja varastontyöntekijät, olivat tippuneet pois työllisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta. Kymmenen yleisimmän ryhmän joukkoon nousivat sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat sekä kodinhoitajat.

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2019 (Kuvio korjattu 26.10.2022)

Kuvio 1. Työllisten kymmenen yleisintä ammattiryhmää vuonna 2019 (Kuvio korjattu 26.10.2022)

Yleisimpiä ammattiryhmiä tarkasteltiin Ammattiluokitus 2010:n 4-numerotasolla. 1)

Yleissihteereinä työskenteli 33 800 henkilöä vuonna 2019, ja ammattiryhmä oli sijalla 13, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi vielä sijalta 8. Tuolloin yleissihteereinä oli toiminut 39 000 henkilöä. Yleissihteereinä vuonna 2014 työskennelleistä, noin 9 500 henkilöä, ei ollut enää vuonna 2019 työllisiä tai kuulunut väestöön.

Vuonna 2019 rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä työskenteli 38 800 henkilöä ja ammattiryhmä sijoittui sijalle 11, kun viisi vuotta aikaisemmin se löytyi sijalta 10. Tuolloin rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä. oli toiminut 35 200 henkilöä. Rahdinkäsittelijöinä ja varastotyöntekijöinä vuonna 2014 työskennelleistä noin 7 200 henkilöä ei ollut enää vuonna 2019 työllisiä tai kuulunut väestöön.

Vuonna 2019 naiset työskentelivät yleisimmin myyjinä (70 600), lähihoitajina (67 500) ja sairaanhoitajina (65 300). Miesten yleisimmät ammattiryhmät olivat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (41 100), myyjät (36 700) sekä talonrakentajat (35 000).

Myyjät oli ainoa ammattiryhmä, joka kuului sekä naisten että miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon vuonna 2019, kuten myös kaikkina vuosina viimeisen viiden vuoden aikana. Myöskään naisten ja miesten osuuksissa myyjistä ei ollut tapahtunut muutosta ajanjaksolla 2014–2019. Myyjistä oli noin 66 prosenttia naisia ja noin 34 prosenttia miehiä.

1.1 Naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmä vain sijoituksissa muutoksia ajanjaksolla 2014–2019

Naisten ja miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää eivät ole juurikaan muuttuneet viiden vuoden takaisesta tilanteesta. Vuoteen 2019 verrattuna vuoden 2014 työllisten naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukosta vain sijoitukset kymmenen joukossa vaihtelivat.

Taulukko 1. Työllisten naisten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2019 (AML2010 4–numerotaso)

Ammattiryhmä (AML2010 4-numerotaso) Työllisiä 2019 Naisia Osuus kaikista työllisistä naisista, % Naisten osuus, % Miesten osuus, %
5223 Myyjät 107 264 70 573 6,0 65,8 34,2
5321 Lähihoitajat 75 515 67 481 5,7 89,4 10,6
3221 Sairaanhoitajat ym. 71 219 65 288 5,5 91,7 8,3
9112 Toimisto- ja laitossiivoojat ym. 68 267 56 040 4,7 82,1 17,9
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 43 527 2 445 0,2 5,6 94,4
5311 Lastenhoitotyöntekijät 42 125 40 166 3,4 95,3 4,7
3412 Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat ym. 41 729 32 965 2,8 79,0 21,0
5120 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät 41 348 26 979 2,3 65,2 34,8
5322 Kodinhoitajat (kotipalvelutoiminta) 41 085 35 998 3,0 87,6 12,4
3322 Myyntiedustajat 40 331 13 916 1,2 34,5 65,5
Työllisten määrä naisten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 206 618 150 024 3,0 71,9 28,1
Työlliset yhteensä 2 373 526 1 183 554 100,0 50,2 49,8

Sairaanhoitajat nousivat sijalta 4 sijalle 3. ja sairaanhoitajina työskentelevien naisten määrä kasvoi 3 900 työllisellä. Yhteensä 65 300 naista työskenteli sairaanhoitajana vuonna 2019. Kodinhoitajien sijoitus nousi sijalle 6 sijalta 8. Vuonna 2019 naisia työskenteli 11 800 henkilöä enemmän kodinhoitajina kuin vuonna 2014 (24 200 henkilöä vuonna 2014). Vuonna 2019 yhteensä 33 000 naista työskenteli sosiaalialan ohjaajina ja neuvojina ym. mikä oli 10 600 naista enemmän kuin vuonna 2014. Sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat nousivat seitsemänneltä sijalta kahdeksanneksi.

1.2 Viiden 1.2 Konetekniikan erityisasiantuntijat miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukkoon

Työllisten miesten kymmenestä yleisimmistä ammattiryhmistä oli viidessä vuodessa tippunut konetekniikan asiantuntijat pois ja tilalle oli puolestaan nousseet konetekniikan erityisasiantuntijat, sijalle kymmenen.

Konetekniikan erityisasiantuntijoina työskenteli 17 900 miestä vuonna 2019. Miesten määrä konetekniikan erityisasiantuntijoina kasvoi 2 300 työllisellä vuoteen 2014 verrattuna.

Taulukko 2. Työllisten miesten yleisimmät ammattiryhmät vuonna 2019 (AML2010 4–numerotaso)

Ammattiryhmä (AML2010 4 -numerotaso) Työllisiä Miehiä Osuus kaikista työllisistä miehistä, % Miesten osuus, % Naisten osuus, %
8332 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat 43 527 41 082 15,7 94,4 5,6
522z Myyjät 107 264 36 691 38,7 34,2 65,8
7111 Talonrakentajat 37 071 34 959 13,4 94,3 5,7
9333 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 38 834 31 244 14,0 80,5 19,5
3322 Myyntiedustajat 40 331 26 415 14,5 65,5 34,5
2512 Sovellussuunnittelijat 28 924 23 611 10,4 81,6 18,4
7231 Moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat 23 582 22 508 8,5 95,4 4,6
5153 Kiinteistöhuollon työntekijät 25 978 22 381 9,4 86,2 13,8
7233 Maatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat 21 061 20 503 7,6 97,4 2,6
2144 Konetekniikan erityisasiantuntijat 19 724 17 913 7,1 90,8 9,2
Työllisten määrä miesten kymmenen yleisimmän ammattiryhmän joukossa 386 296 277 307 139,3 71,9 28,1
Työlliset yhteensä 2 373 526 1 189 972 855,9 50,2 49,8

Vuonna 2019 konetekniikan asiantuntijoina oli 13 950 miestä, mikä oli 2 300 miestä vähemmän kuin vuonna 2014. Vuonna 2019 ammattiryhmä löytyi miehiltä sijalta 17, kun viisi vuotta aikaisemmin se oli vielä sijalla kymmenen. Vuonna 2014 konetekniikan asiantuntijoina työskennelleistä miehistä noin 12 900 henkilöä ei ollut enää vuonna 2019 työllisiä tai kuulunut väestöön


1) Ammattitieto jäi tuntemattomaksi noin 3,6 prosentilla kaikista työllisistä, noin 3,3 prosentilla kaikista työllisistä naisista ja 3,8 prosentilla kaikista työllisistä miehistä vuonna 2019.

Lähde: Työssäkäyntitilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juho Keva 029 551 3601, info@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 18.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. toimiala, työnantajasektori ja työpaikat 2019, 1. Vuoden 2019 työllisten, työllisten naisten ja työllisten miesten kymmenen yleisintä ammattiryhmää verrattuna vuoteen 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyokay/2019/04/tyokay_2019_04_2021-11-18_kat_001_fi.html